Nieuw onderzoek voor prestatieoptimalisatie UV-uithardende biogebaseerde acrylaatcoatings

18 mei 2022
Artikel
Patrick Cosemans

Met het project BioCoat ondersteunt Sirris bedrijven bij hun overgang naar een biogebaseerde economie aan de hand van praktische richtlijnen voor de toepassing van biogebaseerde alternatieven voor traditionele coatings. Met name de prestaties van biogebaseerde acrylaatcoatings als beschermende coatings voor houtsubstraten zijn onlangs uitgebreid geëvalueerd.

De bescherming van natuurlijke houtoppervlakken tegen omgevingsfactoren, microbieel verderf en waterschade is vooral belangrijk voor vloeren en meubeltoepassingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat men hiervoor beschermende coatings van hernieuwbare bronnen kan gebruiken, die bovendien over betere prestaties beschikken dan fossielgebaseerde coatings. Tijdens het onderzoek stond de natuurlijke oorsprong van houtsubstraten steeds centraal.

Bovendien leveren de procesomstandigheden bij uitharding met UV-straling een milieuvoordeel voor snelle uitharding, waarbij oplosmiddelen niet nodig zijn. Toch is voor de overgang van fossiel- naar biogebaseerde coatingtoepassingen een goed inzicht nodig in de beïnvloeding tussen de procesomstandigheden en de uiteindelijke prestaties van de coating.

Demonstratiestudie

Onderzoekers bij Sirris maakten een demonstratiestudie over de invloeden van UV-uitharding op de mechanische weerstand van acrylaatcoatings, waarbij ze zowel de biogebaseerde als de fossielgebaseerde coatingtypes vergeleken.

"Onze studie is een belangrijk voorbeeld van hoe de prestaties van biogebaseerde acrylaatcoatings superieur blijken te zijn aan die van traditionele fossielgebaseerde acrylaatcoatings met betrekking tot betere mechanische weerstand en bescherming tegen water," vertelt Pieter Samyn. "Toch dient men voor biogebaseerde materialen steeds de juiste procesomstandigheden te selecteren om de eigenschappen ervan op te trekken en ten volle het potentieel ervan te kunnen benutten. Zo komen de overige functionaliteiten van de coatings ook ten volle tot hun recht."

In deze studie vertoonden de biogebaseerde coatings een monomere oppervlaktelaag met gunstige smeereigenschappen en een hogere ductiliteit, in tegenstelling tot het brossere gedrag van fossielgebaseerde coatings. Vooral de ervaring binnen het Smart Coatings Application Lab en toegang tot infrastructuur op semi-industriële schaal voor de verwerking en karakterisering van UV-uithardende coatings was cruciaal in dit onderzoek.

"Deze studie laat bedrijven in het BioCoat stuurcomité zien dat een systematische benadering zijn vruchten afwerpt met betrekking tot een langere levensduur van de coating. Toch blijft experimentele evaluatie van coatingformulering en -verwerking nog steeds de meest doeltreffende manier voor de ontwikkeling van coatings", voegt Joey Bosmans toe. "En mede daarom werken we samen met partners over de hele valorisatieketen, waaronder grondstoffenleveranciers, coatingontwikkelaars en eindgebruikers, om hun behoeften en toepassingsvereisten beter te begrijpen."

Link naar het originele onderzoeksartikel (gratis download): http://www.expresspolymlett.com/issue.php?y=2022&n=7

Het artikel 'Invloed van UV-uithardende parameters voor biogebaseerde versus fossiel-gebaseerde acrylaten in mechanische abrasie' is geschreven door Pieter Samyn, Joey Bosmans en Patrick Cosemans, Sirris 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be