Makkelijkere financiering circulaire projecten dankzij nieuwe CEvaluator

30 maart 2021
Thomas Vandenhaute

Omdat het voor zowel bedrijven als investeerders vaak moeilijk is correct het potentieel van circulaire projecten in te schatten, werd de CEvaluator ontwikkeld. Deze tool maakt het makkelijker de circulariteit bij investeringsdossiers te evalueren, waardoor het de doeltreffendheid van investeringen in de circulaire transitie verhoogt.

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van de circulaire economie. Een van de hefbomen daarvoor is financiering. Alleen kunnen investeerders vaak niet correct inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten en zijn de kredietdossiers van ondernemingen maar matig onderbouwd, waardoor er terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren. De bedrijven en de investeerders spreken (nog) niet dezelfde taal of denken in andere tijdschalen. 

In het kader van ‘Circular Impact Investing’, een project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair, werd de CEvaluator ontwikkeld. Dit gratis instrument maakt het gemakkelijker om de circulariteit bij investeringsdossiers te evalueren, waardoor het de doeltreffendheid van investeringen in de circulaire transitie verhoogt. Het  is zowel bedoeld voor bedrijven en overheden, als voor kredietverstrekkers. De tool helpt bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op hun financieringsvraag en geeft meteen criteria mee die kredietverstrekkers kunnen gebruiken om een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te nemen in circulaire investeringsdossiers. Als kredietbeslissingen beter onderbouwd worden, kan het vertrouwen groeien en krijgt de circulaire transitie meteen een flinke duw in de rug. Zo kan de tool een hefboom betekenen voor het versnellen en opschalen van circulaire investeringen.

Met deze tool wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke vraag van bedrijven en  investeerders. Er bestaan al een aantal tools, maar deze meten de circulariteit in de bedrijfscontext, terwijl het financiële aspect in deze tools amper aan bod komt. De CEvaluator doet dat wel en geeft niet alleen objectieve criteria, maar duidt ze ook. Zo wijst hij niet alleen op opportuniteiten, maar geeft hij ook aan waarin er risico’s schuilen.

Onze ervaring

Sirris heeft intussen de tool gebruikt voor een paar cases en we willen graag onze ervaring ermee met u delen.

De grote waarde van de CEvaluator is dat deze laagdrempelig is en de juiste vragen stelt. De vragen zijn opgedeeld in een deel ‘circularity assessment’ en een ander deel ‘opportunities & risks’.  Elke set vragen leidt tot een visuele score.

In het gedeelte ‘circularity assessment’ zijn vragen in drie perspectieven verdeeld ‘Transitie naar CE’, ‘Ecologische duurzaamheid’, ‘Ondersteunende systeemtransformatie’. Deze laatste biedt zeker een meerwaarde om over na te denken, maar is in vele bedrijfsspecifieke projecten minder van toepassing. Daarom is er geen score voorzien voor de antwoorden op de ‘systeemtransformatievragen’. Deze drie blokken samen geven in elk geval een breed beeld van de complexiteit en zet aan tot nadenken over de onderlinge relaties tussen de vragen.

Wat voor sommige circulaire projecten mogelijk wat ontbreekt, is het afwegen van de onderdelen tegenover elkaar. Zo kan de potentiële winst in milieu-impact uit productieprocesverbeteringen verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de impact tijdens het productgebruik. Daar tegenover staat natuurlijk dat ook deze verbeteringen het waard zijn om aan te pakken. Anderzijds dwingt het de gebruiker wel om al deze facetten kritisch te bekijken en zo mogelijke inconsistenties op te sporen.   

In het ‘opportiunities & risks’-gedeelte zijn de vragen verdeeld over vijf thema’s: technologie, markt, legal, operationeel en financieel . Deze vormen zeker een erg solide basis voor de analyse. De vragen over kansen en risico’s zijn echte, uit het bedrijfsleven gegrepen vragen die naar de kern van een goede business case vragen en zijn bij gevolg stuk voor stuk erg relevant. Ze vormen zo een waardevolle basis om u financieringsdossier op te stellen.

Zoals met alle (kwalitatieve en semi-kwantitatieve) tools is de beoordeling, score of schaling ervan geen exacte wetenschap en dus niet ‘juist’ of ‘fout’. Wellicht zal de ene gebruiker zich wat beter en de andere zich wat minder kunnen vinden in de antwoordmogelijkheden. Het punt hier is wel dat de antwoordkeuze u verplicht om goed over de vragen na te denken. Het instrument zet daarmee ook aan om antwoorden op één vraag te linken aan scores op een andere vraag. Het laat u toe om de verschillende facetten die impact hebben beter op elkaar te laten afstemmen.    

Samengevat kunnen we zeggen dat deze tool ons erg geschikt lijkt om uw circulaire case tegen het licht te houden en de belangrijkste risico’s en kansen (en de relatie ertussen) te doen bovendrijven.     

Waar past zo’n tool in uw project?

Een vaak vernoemde nood is het verkrijgen van een beeld van hoe de vele methodes, aanpak, hulpmiddelen, … te combineren, zodat ze maximaal opbrengen en vooral, dat ze het circulaire project optimaal ondersteunen. Er bestaat immers een bijzonder groot aanbod van tools, methodes, … die waardevol zijn bij het ontwerpen en het realiseren van uw circulaire product of product-dienst-combinatie. De juiste middelen inzetten op het juiste moment, daar gaat het om. Daarom organiseren we de masterclass ‘Integreer circulariteit in uw ontwerp en ontwerpproces’, die plaatsvindt op 12 mei, om deze en andere hulpmiddelen te linken aan bewezen goede praktijken in product-dienst-ontwerp. Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u via deze link.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be