Hoe het juiste circulaire project opstarten in uw bedrijf? Design thinking goes circular

30 augustus 2021
Thomas Vandenhaute

‘Design thinking voor circulariteit’ is een praktijkgerichte aanpak die u toelaat snel een breed beeld te verkrijgen van het circulaire potentieel voor uw bedrijf. Op 26 oktober organiseert Sirris een masterclass rond dit relevante, actuele topic.

‘Design thinking voor circulariteit’ laat u toe snel een breed beeld te verkrijgen van het circulaire potentieel voor uw bedrijf door de klantennoden, productfunctionaliteiten en circulaire basisconcepten in nieuwe verbanden aan elkaar te linken en bovenal om van bij de start ook de ‘echte’ wensen en noden van de klanten te exploreren.

Hiervoor brengen we de hefbomen die echte waarde kunnen opleveren in kaart en dat kan alleen als we zowel circulaire waarden als klantenproblemen, gebruikerservaringen, marktnoden mee in rekening brengen. De waarde meten we aan de hand van het economische potentieel, het potentieel op vermindering van de milieukost én de overige niet-gemonetariseerde waarde (toegang tot kennis, verbeterde klantenrelatie, verruiming netwerk, employer branding, …).

Hoe dat in de praktijk kan gaan, laten we tijdens onze masterclass op 26 oktober zien aan de hand van verschillende voorbeelden, cases,… die ook echt tot resultaten hebben geleid. Om alles zo concreet mogelijk te maken, gebruiken we machinebouwers (productiemachines) en mechatronische producten (producten met zowel mechanische, elektrische als elektronische componenten) als uitgangspunt om de logica op te bouwen. Zo kunnen we vele facetten van de circulaire economie combineren met een brede technologische insteek. Hierdoor komt een brede doelgroep in beeld.   

We richten ons hierbij zowel naar start-ups, kmo’s als grotere bedrijven, waarbij we aandacht geven aan hoe de organisatiestructuur de circulaire product-ideeën beïnvloedt en wat deze verschillende types bedrijven van elkaar kunnen leren.

Interactie troef

We besteden hierbij veel aandacht aan interactie met de deelnemers. Waar mogelijk, trachten we u de aangereikte tools ook voor uw situatie al eens te laten testen. Niet elke tool is immers voor elke context geschikt en niet elke methode past bij uw bedrijfscultuur. Alle hulpmiddelen (templates, tools, checklist, literatuurlijst,…) die aan bod komen, krijgt u ter beschikking, zodat u na de masterclass zelf aan de slag kan. Omdat we deze interactieve werkvorm benutten, kunnen ook bedrijven die niet in de machinebouw actief zijn of geen mechatronische producten vermarkten zeker ook waardevolle info en inzichten verkrijgen en inspiratie opdoen. In de praktijk blijkt immers dat veel concepten, technologieën en strategieën met gelijkaardige uitdagingen te maken hebben.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan een aantal ‘soft skills’ die helpen om doorheen uw circulaire traject snel waardevolle kennis en inzichten op te bouwen.

Design-thinking-aanpak

In deze masterclass reiken we methodes aan om snel en doelgericht stappen te zetten in de circulaire economie. Dit helpt ons de beperkte middelen (budget en tijd) zo gericht mogelijk in te zetten, theoretische concepten snel om te zetten in concrete acties en de risico’s verbonden aan circulaire innovatie stap voor stap te reduceren. We passen hierbij de design-thinking-aanpak toe op de circulaire economie. Zo kunnen we de complexiteit inherent aan ingrijpende veranderingen iteratief en gestructureerd aanpakken. 

Deze masterclass helpt u de meest veelbelovende circulaire projecten te identificeren en keuzes te maken.  Op basis van de (economische en ecologische) waarde en het circulaire potentieel komen de producten en diensten bovendrijven die u later verder kan ontwikkelen.

Interesse om deel te nemen? Alle praktische informatie en de mogelijkheid u in te schrijven voor de masterclass rond ‘design thinking voor circulariteit’ op 26 oktober vindt u in onze agenda!

Wordt vervolgd...

Deze eerste masterclass heeft tot doel om u op weg te zetten. Na de workshop kan u concrete stappen zetten om circulaire product/projecten te identificeren, selecteren en valideren. Daarna bent u klaar voor de integratie van circulariteit in productontwerp dat we in een tweede masterclass op 14 december. In deze tweede masterclass gaan we in op hoe u het gekozen circulaire project in de praktijk kan realiseren. Hier zal het ontwerpproces centraal staan, waarbij de relatie tussen product en verdienmodel, de vermeden milieukost en noodzakelijke validatie belangrijke onderdelen vormen.

Deze masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.


Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be