Groeien met duurzame materialen

17 februari 2020
Thomas Vandenhaute

Kiezen voor secundaire materialen en biogebaseerde materialen als motor voor groei. Gedaan dus met de aankoop van grondstoffen van fossiele oorsprong. Het lijkt vreemd, maar het kan wel degelijk. De toenemende marktvraag laat b-token toe om volop deze kaart te trekken.

b-token produceert en verkoopt jetons als herbruikbaar alternatief voor de eenmalige drankbonnetjes in tal van kleuren, vormen en maten. Deze jetons zijn eenvoudige kunststof spuitgietstukken, die al enkele jaren uit secundaire grondstoffen en biogebaseerde kunststoffen vervaardigd worden. De vraag naar deze materialen is sterk stijgende.

Ander materiaal, ander proces

De grootste groeier zijn de zetmeel gebaseerde kunststoffen. De vraag is afgelopen jaar zelfs verdubbeld. Door enkele jaren geleden al ervaring op te doen met deze 'bioplastics' is het bedrijf nu in staat snel te schakelen en de marktvraag te volgen. Wanneer men van grondstof verandert, brengt dat immers gevolgen met zich mee voor het productieproces. In dit geval ging het zelfs om een gunstig effect. Door het lagere smeltpunt kunnen de machines aan een iets lagere temperatuur produceren, wat ook een positieve impact heeft op het energieverbruik. Meer complexe producten vereisen wellicht meer procesaanpassingen in cyclustijd, temperatuur,… Natuurlijk hebben biogebaseerde, biodegradeerbare en composteerbare kunststoffen hun specifieke aandachtspunten. Zo vereisen biologisch afbreekbare kunststoffen specifieke afbraak- of composteringsomstandigheden om in onschadelijke materialen te kunnen worden omgezet of af te breken tot nuttige voedingsstoffen. Kies zeker voor gecertifieerde producten en leer de voor- en nadelen kennen. Door tijdig te experimenteren kunt u zelf kennis opbouwen en u klaarmaken, nog voordat de markt ook voor uw product verandert.

Secundaire grondstoffen

Dezelfde logica geldt voor het gebruik van secundaire grondstoffen of recyclaten. b-token koopt ook kunststoffen van 'ocean plastics' (voornamelijk visnetten) via Plastix. Samenwerking met projecten zoals Ecoduikers waarbij duikers achtergelaten visnetten vanop de zeebodem ophalen en ze laten recycleren, helpt het bedrijf om de daad bij het woord te voegen. Het is een manier om een steentje bij te dragen aan het schoonmaken van onze zeeën en het gebruik van dergelijk secundair materiaal te helpen promoten. Steeds meer aanbieders van 'ocean plastics' zoals Oceanworks of Ocean Waste Plastics OWP maken het voor producenten haalbaar om dergelijke grondstoffen in te zetten.

b-token kijkt steeds verder naar andere secundaire materialen. Eerder zijn al jetons op basis van hout en hars op de markt gebracht en nu komt zelfs gerecycleerde kauwgum in het vizier. Via de Britse organisatie Gumdrop is intussen materiaal getest en goed bevonden. Jetons uit gerecycleerde kauwgom zullen dus ook in de nabije toekomst op de markt komen.   

(Bron: Gumdrop)

Totaalplaatje

Het bedrijf kiest dus resoluut voor secundaire grondstoffen. Ook al leent hun product en markt zich uitermate goed om een voortrekkersrol op te nemen, het blijft een verdienste er ook een gehele bedrijfsvisie rond op te bouwen.

Een doelstelling zetten als geen nieuwe 'virgin' grondstoffen meer aankopen, en geen afval meer produceren blijft ook in deze context een uitdaging waar elke dag opnieuw aan gewerkt moet worden. Dat dergelijke doelstellingen nastreven alleen haalbaar is als iedereen binnen de organisatie er mee de schouders onder zet, is logisch. Minder vanzelfsprekend om te realiseren is de noodzakelijke samenwerking tot ver buiten de bedrijfsgrenzen om deze innovaties ook economisch te verzilveren. Het gaat om kennis rond materialen, het produceren met deze materialen, maar ook over het balanceren van vraag en aanbod voor deze grondstoffen, het verhogen van de leverbetrouwbaarheid ervan en de vraag naar dergelijke materialen ook voor andere toepassingen kenbaar maken. Als de vraag groeit, vergroot ook de economische haalbaarheid van deze materiaalinnovaties.

En u? U kunt aan de zijlijn wachten, maar u kunt ook mee het ritme en de groei bepalen, en zo een voordeel hebben door de kennis die u vergaart. Deze kennis geeft u vroeg of laat weer nieuwe ideeën en kansen, die zowel uw bedrijf als het milieu ten goede komen.       

Ook met vragen in het kader van het project AFVALorisatie kunt u bij ons terecht.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be