Wind turbine in snowy landscape

Drie whitepapers rond ijsvorming nu beschikbaar

07 maart 2022
Artikel
Pieter Jan Jordaens
Ozlem Ceyhan Yilmaz

IJsvorming ligt aan de basis van talrijke problemen en risico's bij onze dagelijkse werkzaamheden of voor de werking van machines. Bij Sirris hebben verschillende experts zich toegelegd op het verbeteren van hun kennis over atmosferische ijsvorming én manieren gezocht om ijsvorming te beperken. Deze activiteiten maken deel uit van de COOCK-projecten Fighting Icing en NewSkin.

Onze vergaarde kennis hebben we nu verzameld in drie whitepapers.

Impact van ijsvorming

De juiste keuze maken en implementatie van oplossingen om de effecten van ijsvorming te vermijden of reduceren vereisen kennis over het ijsvormingsproces en dat is het doel van dit rapport. Het rapport heeft als doel de lezer basiskennis te bieden rond ijsvorming, de gevolgen ervan en middelen om de effecten ervan te beperken.

State of the art in ijsdetectie

Sirris heeft in het kader van het COOCK-project Fighting icing een state-of-the-art rapport beschikbaar met de reeds commercieel beschikbare ijsdetectietechnieken. Het gaat om sensoren die werken volgens drie principes:

  • Elektrisch principe: meting van veranderende impedantie en capaciteit op het sensoroppervlak
  • Optisch principe: meting van een optisch signaal dat beïnvloed wordt door ijsvorming tussen de bron en het ontvangen van het optische signaal
  • Mechanisch principe: meting van veranderende trilling van een probe waarop ijs gevormd wordt

Anti-icing coatings

Dit rapport bespreekt anti-ijssystemen, waarbij voornamelijk de passieve systemen aan bod komen. Dit rapport focust op reeds beschikbare oplossingen aangevuld met een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en technieken in ijspreventie.

Auteurs

Profile picture for user ozlem.ceyhan@sirris.be
Ozlem Ceyhan Yilmaz

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be