De circulaire economie en zijn voordelen in cijfers

30 oktober 2017
Thomas Vandenhaute

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. Deze omslag brengt echter ook enkele interessante opportuniteiten met zich mee.

Enkele cijferweetjes schetsen de huidige situatie:

  • De laatste 40 jaar is de extractie van grondstoffen wereldwijd meer dan verdrievoudigd. Dit als gevolg van een stijgende wereldbevolking en een steeds groter wordende middenklasse.
  • Niet verwonderlijk zijn de prijzen voor grondstoffen sinds 2000 gestegen met bijna 6 procent per jaar in reële termen en zijn ze veel volatieler geworden.
  • Ondanks die groeiende grondstoffenproblematiek wordt niet minder dan 80 procent van de gemaakte producten afval binnen de eerste zes maanden van zijn leven.

Alternatief vol voordelen

Is dit vol te houden of moeten we op zoek naar een alternatief systeem? De circulaire economie streeft ernaar materialen continu in gebruik te houden en wil dus af van het gangbare ‘ontgin-maak-gooi weg’-model. Dat kan door meer en beter te recycleren, maar ook door producten langer of intensiever te gebruiken of door producten en productonderdelen te herstellen en te hergebruiken.

De circulaire economie maakt het mogelijk om op kostbare grondstoffen te besparen. Voor het maken van bijvoorbeeld een versnellingsbak in nieuwstaat uit een reeds eerder gebruikt exemplaar is tot 80 procent minder materiaal nodig dan wat nodig is voor de productie van een nieuwe.

De circulaire economie is goed voor het klimaat. Door levensduurverlenging van printers, laptops en wasmachines kunnen we in Europa een CO2-uitstoot voorkomen die vergelijkbaar is met 477.000 auto’s van de weg te halen.

En als we het slim aanpakken, biedt de circulaire economie ook gouden kansen voor het bedrijfsleven. Alleen al bij productiebedrijven in de Belgische technologische industrie kunnen circulaire economie maatregelen zoals afvalpreventie, hergebruik en eco-design, een groei van 6,4 procent teweegbrengen.

Wilt u te weten komen wat de circulaire economie concreet voor uw bedrijf kan betekenen? Kom inspiratie opdoen op de Circular Economy Day op 21 november in Brussel. Reserveer vandaag nog uw plaats.

De cijfers plukken we niet uit de lucht, hier zijn onze bronnen:

  • UN International Resource Panel, Gobal Material Flows and Resource Productivity
  • McKinsey Commodity Price Index
  • Richard Girling, Rubbish!
  • European Environmental Bureau, Why design matters
  • Eigen berekeningen op basis van een methodologie ontwikkeld door TNO (zie TNO, Kansen voor een circulaire economie in Nederland).
  • Bottom of Form 

Deze tekst is gebaseerd op een artikel op Agoria Online.

Dit artikel wordt gepubliceerd in het kader van het project 'Eco-compliance als competitief wapen’ dat door Sirris en Agoria wordt gevoerd met de steun van VLAIO. 

(Bron figuur bovenaan: PlanC - Vlaanderen Circulair) 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be