Circulair aan de slag is leren door expertise te delen

16 maart 2021
Thomas Vandenhaute

De zoektocht in de maatschappij en industrie naar manieren om duurzamer om te springen met materialen gaat onverminderd door. Innovatie hier gaat verder dan het technologische of het product, ook de samenwerking en gebruikelijke business- en verdienmodellen, ... moeten mee veranderen.

Innovatie gaat niet enkel over producten, maar ook over businessmodellen of marktbenaderingen. Klanten zitten namelijk niet langer te wachten op producten, maar op oplossingen. Dit vergt het juist combineren van kennis. Circulaire innovatie is niet het monopolie van de R&D-afdeling en is pas mogelijk als een hele organisatie zich engageert. Bovendien is er samenwerking in de keten nodig. Circulair word je niet in je eentje.

Samenwerking in vertrouwen

Het is dus essentieel dat bedrijven tot onderlinge overeenkomsten en doelstellingen kunnen komen: zorg ervoor dat  beoordelings- en beloningsystemen in uw onderneming niet haaks staan op het gewenste gedrag. 

Bij het opzetten van een samenwerking  is het bovendien belangrijk de juiste volgorde te kiezen. Het opzetten van samenwerkingen is dus eenvoudiger gezegd dan gedaan. De essentie van samenwerking is vertrouwen. Wat is nodig om dat op te bouwen?  

  1. Zoeken naar gemeenschappelijke doelstellingen
  2. Leg rollen en verantwoordelijkheden vast
  3. Bepaal een werkmethode 

Zoektocht naar inspiratie

Zoek inspiratie en praat met andere bedrijven, ook buiten uw sector, om ideeën op te doen. Delen wat circulaire koplopers al uitgedacht hebben en laten zien wat al mogelijk is, blijft een uitdaging waarmee we vanuit Sirris en Agoria onder andere via onze lerende netwerken aan willen bijdragen. 

Vind partners voor uw circulaire tocht. Bouw daarbij verder op bestaande goede relaties. Ketensamenwerking vraagt om vertrouwen en transparantie en die zijn er sneller met wie u kent. Ga als maakbedrijf een samenwerking aan met een loyale leverancier om het productontwerp te verbeteren, zoek een trouwe klant die wil experimenteren met 'product-als-een dienst', verken of een gekende onderaannemer die ervaring heeft met het 'servicen' van uw producten ook aan remanufacturing kan gaan doen, etc.

Mogelijke uitdagingen onderweg

Bij het uittesten van oplossingen  kunnen steeds verrassingen naar voor komen. Zaken waar u nog niet aan gedacht had of die uit een voor u nieuw expertisedomeinen komen: wat bijvoorbeeld met aansprakelijkheid, eigendomsrecht, financiering, data management en security, …

In vele gevallen kunnen we hier wel heel wat goed nieuws brengen. U bent niet de enige die aan het vernieuwen is. Zo zijn de vaak gehoorde juridische, technologische of financieringsdrempels bij het opzetten van een circulaire business oplosbaar. Circulaire bedrijfsstrategieën wijken voor bedrijven die ze aan het uitrollen zijn vaak af van business-as-usual.  Voor andere bedrijven of organisaties is uw uitdaging mogelijk de core business of bestaan er oplossingen in andere sectoren of toepassingsgebieden. Het komt er dus op aan om de juiste partners en kennis samen te brengen en er een nieuw geheel op uw maat mee samen te stellen.     

Bij deelplatformen en product-als-dienst-modellen zijn er al afspraken en juridische duidelijkheid over aansprakelijkheid inzake defecten, schade, verlies en dergelijke en is er al een gevalideerde structuur voor databeheer en security. Daarom is het zinvol om niet alles zelf te willen uitvinden, maar te onderzoeken hoe bestaande structuren en het bestaande aanbod kan passen bij uw noden. De doelen, rollen en werkmethoden zijn zo meteen beschikbaar, waardoor samenwerking eenvoudiger en succesvoller kan starten.  

Ermee aan de slag

Exploreer de bestaande deelplatformen, zoek medestanders en benut de deelsystemen die al operationeel zijn. De ervaring hiermee zult u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen benutten. 

Een mogelijke opstap is het co-creatieproject 'Green Deal Huren en Lenen' te volgen, een  initiatief van de vzw WijDelen. Samen met verhuurbedrijven, deelplatformen, producenten, overheden en burgerinitiatieven wordt ingezet op het vergroten en verduurzamen van de huur- en leenmarkt. Meer info kunt u hierover krijgen tijdens volgend webinar op 1 april

Op zoek naar andere vormen van inspiratie en ondersteuning? Laat het ons weten! We helpen u graag verder op drie vlakken:

  • Samen info, kennis en ervaring delen
  • Samen uw circulaire ambities realiseren
  • Bedrijven en organisaties samenbrengen en uw circulaire netwerk uitbouwen 

Together we innovate.

 

(Bron beeld bovenaan: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/two-sides-of-the-same-coin)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be