Belgische techbedrijven verdeeld: amper helft zet in op extra kwaliteitstesten

15 juni 2021
Press
Marie-France Rousseau

Sirris, het collectief centrum voor de technologische industrie in België, onderzocht eind 2020 de kwaliteitsgewoontes van Belgische techbedrijven. Daaruit blijkt dat velen kwaliteitscontrole hoog in het vaandel dragen, maar evenzeer dat anderen nog grote stappen kunnen zetten. Zo laat bijna de helft van de ondervraagde bedrijven het potentieel van extra kwaliteitstesten onbenut.

Positieve tendens

Door de jaren heen is kwaliteitscontrole een prioriteit geworden voor Belgische techbedrijven. Vandaag gebeurt dat vooral aan de hand van certificaten. Zowat 7 op de 10 ondernemers checkt bijvoorbeeld steevast of hun materialen en componenten wel de nodige certificaten bezitten. Nog beter: ruim de helft voert extra kwaliteitstesten uit. Maar dat betekent tegelijk dat bijna de helft die (nog) niet organiseert en enkel op certificaten vertrouwt - of zelfs die vorm van kwaliteitscontrole achterwege laat.

“Kwaliteitscontrole zit in de lift bij onze leden en klanten. Nu willen we de lijn doortrekken en nóg meer techbedrijven ondersteunen met onze testlabo’s en advies.”Hilde krikor, Business Development and Innovation - Testlabs, Sirris

Voorkeur voor interne én externe testen

De kwaliteitstesten van techbedrijven focussen voornamelijk op eindproducten. En daarbij wordt zowel interne als externe testcapaciteit aangewend. Liefst 40% zet op beide pistes in. Daar valt ook veel voor te zeggen. Ondernemers halen bijvoorbeeld aan dat interne testen een snellere doorlooptijd genereren, interne kennisopbouw bevorderen, betere rapportering toelaten en de kosten drukken. Externe testen zorgen dan weer voor een onafhankelijk bewijs van een (geaccrediteerde) partner en kunnen een gebrek aan eigen middelen of expertise compenseren. 

Van kwaliteitsreputatie tot risicobeheer

De redenen die Belgische techbedrijven aanhalen om bijkomende testen uit te voeren, zijn positief ingegeven. Het gaat in de eerste plaats om een extra kwaliteitsbewijs voor klanten. Soms ook als extra argument om de duurzaamheid van producten te promoten of als garantie op een optimale werking. Daarnaast zijn er andere, meer defensieve redenen. Denk aan eerdere kwaliteitsklachten en het beperken van risico’s, zoals financiële schadeclaims en imagoschade. Kortom: met extra kwaliteitstesten slagen techbedrijven erin een brede waaier aan voordelen te benutten. 

De (vermeende) kosten zetten rem op extra kwaliteitscontrole

Niet alle techbedrijven zijn echter gewonnen voor bijkomende kwaliteitstesten. Ze vertragen het go-to-market proces en vergen een aanzienlijke investering - een bezorgdheid die ook de bedrijven die het wél doen delen. Wat de kosten exact inhouden, is minder eenduidig. Ruim 4 op de 10 bedrijven die geen kwaliteitstesten uitvoeren, denken dat vooral de loonkosten doorwegen. Bedrijven die al langer inzetten op interne en/of externe kwaliteitstesten benadrukken dan weer de prijs van de testen zelf. Maar wat de kosten ook mogen zijn, de vraag is vooral: betaalt de investering zich terug? 

ROI niet te onderschatten

“Een directe return on investment lijkt weinig waarschijnlijk”, zegt Hilde Krikor bij Sirris. “Slechts 5% van de ondervraagde Belgische techbedrijven ziet ‘verhoogde omzetcijfers’ als een positief gevolg van bijkomende kwaliteitstesten. Maar de vermelde indirecte winsten tekenen een heel ander beeld. Extra kwaliteitscontrole is een effectieve manier om je te positioneren als kwaliteitsspeler en je klantentevredenheid te verhogen, terwijl het je kan behoeden voor torenhoge schadeclaims of blijvende imagoschade. Daar valt moeilijk een prijs op te kleven. Maar één ding is zeker: testen enkel zien als een kostenfactor is in je eigen voet schieten. De potentiële meerwaarde spreekt voor zich.”

Extra kwaliteitstesten enkel zien als een kostenfactor is in je eigen voet schieten. De potentiële meerwaarde spreekt voor zich.” - Hilde krikor, Business Development and Innovation - Testlabs, Sirris

Op zoek naar een geaccrediteerde partner voor kwaliteitstesten?

Met 70 experten, 35 jaar ervaring en jaarlijks 1.100 testrapporten staan onze Testlabs garant voor hoogstaande kwaliteitstesten van onder andere adhesieven, composieten, plastics, 3D-prints, metalen en coatings.

Meer info via testlabs.sirris.be

 

Over Sirris

Sirris is het collectief centrum van en voor de technologische industrie. Aan Belgische bedrijven die willen innoveren, biedt Sirris 3 belangrijke troeven: jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende sectoren, een hightech testinfrastructuur verspreid over het land, en een uitgebreid partnernetwerk. Hiermee helpt Sirris grote en kleine spelers om de juiste technologische keuzes te maken voor een duurzame economische groei.

Sirris in cijfers

  • Jaarlijks 3.000 industriële interventies bij 1.500 ondernemingen, waarvan 75% kmo's.
  • Bijna 5.000 klanten en meer dan 2.500 lidbedrijven.
  • Meer dan 165 experts in huis, verspreid over 8 sites in België.
  • Opgericht in 1949 door Agoria, de Federatie van de technologische industrie.

Meer info: www.sirris.be

Over het onderzoek

Eind 2020 organiseerden Sirris en Agoria een ênquete onder klanten en leden, maar ook via sociale media. Het doel: nagaan hoeveel bedrijven uit de Belgische technologische industrie inzetten op kwaliteitscontrole via testen en hoe. Aan de relatieve en comparatieve studie namen 144 bedrijven deel.

 

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be