Beheer van afvalstoffen start met opmaak van afvalstoffenregister

21 augustus 2020
Thomas Vandenhaute

Dankzij het afvalstoffenregister krijgt u een beter overzicht van de afvalstromen die uw bedrijf genereert en kan u het beheer hiervan optimaliseren. De productie van afvalstoffen brengt immers heel wat kosten met zich mee. Uw afvalstoffenregister is een perfecte basis om een stap verder te zetten. Stel een massabalans op voor de belangrijkste materiaalstromen van uw bedrijf en kom zo te weten hoeveel tijd, energie en dus kosten u kan terugwinnen door efficiëntere productie.

Behalve uw afvalstoffen sorteren, moet u als afvalstoffenproducent, overeenkomstig artikel 7.2.1.1 van het Vlarema, ook een afvalstoffenregister bijhouden.  Met dit register krijgt u als bedrijf een beter overzicht van de afvalstromen die uw bedrijf genereert en kan u het beheer hiervan optimaliseren. De productie van afvalstoffen brengt immers ook heel wat – verborgen - kosten met zich mee. Wist u immers dat bij maakbedrijven gemiddeld 1 van de 6 ton aangekochte grondstof in het afval terechtkomt? Dat wil zeggen dat dus ook zo’n 17 procent van de productie-effort (arbeidstijd, energie, …) gebruikt wordt om afval te produceren. In het kader van het project Afvalorisatie ontwikkelde Sirris onder meer een handige tool die een snelle simulatie van kosten, verbonden aan afval- en nevenstromen, mogelijk maakt.

Wat moet er in een afvalstoffenregister staan?

  • De hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram;

  • De aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;

  • De verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden (met energierecuperatie), hergebruik, recyclage, sorteren,...;

  • Gegevens van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

  • Gegevens van de verwerker van de afvalstoffen.

 Het is ook mogelijk om als register een verzameling van identificatieformulieren te gebruiken, omdat deze alle vereiste gegevens bevatten. Deze moet dan aangevuld worden met de afvalstoffen waarvoor geen identificatieformulier nodig is. In dat geval is wel een afgiftebewijs vereist.  Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf een aantal kleinere afvalstromen naar het containerpark brengt.

De OVAM heeft een standaard Excel-sjabloon ontwikkeld om dit afvalstoffenregister bij te houden. Dit register is gebaseerd op best practices van bedrijven, maar kan uiteraard naar believen worden uitgebreid. Door gebruik van dit register behoudt u beter het overzicht van de gegenereerde afvalstoffen en kan u trends – bijvoorbeeld een stijging in hoeveelheid van een bepaalde afvalstroom - sneller opsporen. Vanaf het najaar zal Cirkeltips u ook de mogelijkheid bieden om uw afvalstoffenregister digitaal bij te houden

Beheer en opmaak afvalstoffenregister

Hoe kan u beginnen aan het beheer en de opmaak van een afvalstoffenregister?

  1. Ken en identificeer de afvalstoffen die uw bedrijf genereert. Afval- en nevenstromen beheren draait ook om de waarde ervan verhogen en de kosten ervan beheersen. Zie hierover ook onze blog 'Meten is weten'.

  2. Zorg dat de afvalstromen maximaal gescheiden worden. Ga hierbij verder dan de wettelijk verplicht in te zamelen afvalstromen (zie Vlarema, art. 4.3.2). Bedrijfsafval bestaat immers uit heel wat verschillende materialen en hebben dikwijls een verschillende oorsprong. Door optimaal gescheiden in te zamelen, kunnen de afvalfracties op verschillende wijzen herwerkt of gerecycleerd worden. 

  3. Voer een intern registratie- en opvolgsysteem in. Geef de afvalstromen een eenduidige naam en uniek nummer. Verzamel maandelijks per afvalstof de gegevens die nodig zijn voor de opmaak van het afvalstoffenregister

  4. Verzamel de gegevens in het afvalstoffenregister. Dit afvalstoffenregister kan nadien ook gebruikt worden om te voldoen aan een aantal andere wettelijke verplichtingen, zoals de IMJV-plicht.

Bekijk zeker ook de veel gestelde vragen over het registreren en rapporteren van afvalstoffen.

Bent u actief in de maakindustrie en heeft u ook een goede praktijk in uw bedrijf, waardoor u minder afval produceert, uw afvalstroom beter kunt valoriseren, tips & tricks heeft ontwikkeld, …? Denkt u dat ze 'filmwaardig' zijn en u er andere ondernemingen mee kunt helpen? Neem contact met ons op! We bekijken samen of en hoe we uw aanpak kenbaar kunnen maken aan een breed publiek.

Beeld bovenaan blogpost genomen bij CNH

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be