Digital Twin Academy
Digital Twins (digitale tweelingen) worden beschouwd als een van de belangrijkste technologieën van Industrie 4.0. Ze vormen de ultieme stap in de digitalisering, bestaande uit de creatie van een virtuele voorstelling van een reële entiteit en een regelmatige uitwisseling tussen de digitale en de reële wereld. Er bestaat echter een kenniskloof op het vlak van opleiding, onderzoek en ontwikkeling, integratie en consultancy. Met de Digital Twin Academy wil men deze kloof dichten door een netwerk te creëren tussen belanghebbenden om enerzijds het algemene kennisniveau te verhogen via gerichte opleidingen en webinars en anderzijds digital twins in een echte bedrijfsomgeving te testen.

Projectduur:  Maart 2021 - Augustus 2023


Context
Digital twins integreren de volledige levenscyclus van producten, machines, productielijnen of zelfs complete bedrijven en deze technologie richt zich op verschillende aspecten zoals het ontwerp, productie, dienst na verkoop, logistiek, onderhoud, enz. In de komende jaren zal het gebruik van digital twin technologieën een enorme vlucht nemen en grote veranderingen teweegbrengen op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, prototyping, productie, integratie, onderhoud, IOT en datamanagement, dienst na verkoop, logistiek, enz. Dit zal dan ook een invloed hebben op alle bedrijven, ongeacht hun omvang of activiteitensector.

Deze vaststelling bracht universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en innovatieve bedrijven ertoe de handen in elkaar te slaan en het project ‘Digital Twin Academy’ in het leven te roepen.
Met de Digital Twin Academy bouwen we een ecosysteem uit dat de barrières wegneemt tussen seminaries/colloquia, bachelor- en masterdiploma’s, levenslang leren cursussen, basis- en toegepast onderzoek in digital twins.

Het succes van dit project zal afhangen van twee belangrijke factoren: enerzijds het testen en bestuderen van digital twins in een reële bedrijfsomgeving en anderzijds het verhogen van het algemene kennis- en expertiseniveau met betrekking tot digital twins in de Euregio Maas-Rijn. 

Doelstellingen
De Digital Twin Academy EMR biedt een toegevoegde waarde die de academische kennis over digital twins aanvult en overstijgt. Ze verbindt de academische partners (het onderwijssysteem) met de maatschappij als een geheel (de industriële en maatschappelijke spelers) door in te spelen op de concrete verwachtingen van de arbeidsmarkten van vandaag en morgen.

De resultaten van het Digital Twin Academy project zullen een antwoord kunnen bieden op het gebrek aan vaardigheden op het gebied van digital twins van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn dankzij innovatieve opleidingsprogramma’s op basis van nieuwe leermethodes (Mooc, Spoc, webinars, videoconferenties, virtuele klassen,...). De verwachte resultaten zullen een adaptieve leeromgeving creëren aan de hand van regelmatige feedback over de gemaakte vorderingen. Voor de andere opgeleide profielen zal het de bedoeling zijn deze vaardigheden te versterken via geavanceerde e-learningmodules die gericht zijn op concrete cases.

Op die manier zal dit project ertoe bijdragen de inzetbaarheid en/of duurzaamheid van deze mensen in hun beroepsomgeving te vergroten door hen in staat te stellen aan de verwachtingen van de bedrijven in het gebied te voldoen en bijgevolg het concurrentievermogen van de Euregio ten opzichte van andere regio’s in stand te houden.

 

Doelgroepen

 
Het project "Digital Twin Academy" richt zich tot de volgende doelgroepen:

 • Leraars en studenten in het hoger en secundair onderwijs
 • Industriëlen (arbeiders en bedienden)
 • Werklozen
 • CEO’s & kaderleden
De resultaten van het project zullen in de hele Euregio Maas-Rijn worden verspreid zodat iedereen kan profiteren van de ontwikkelde tools en materialen.

Partners

Het project "Digital Twin Academy" is een project ontwikkeld door en voor de Euregio Maas-Rijn.
Partners :

 

 • JOBS@SKILLS (Hoofdpartner)
 • Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie (Projectpartner)
 • Flanders Make (Projectpartner)
 • Fachhochschule Aachen (Projectpartner)
 • Université de Liège (Projectpartner)
 • CRIG/Centre de recherche adossé à la Haute Ecole HELMo (Projectpartner)
 • CECOTEPE/Centre de cooperation technique et pédagogique, centre de recherche associé à la Haute Ecole de
 • La Province de Liège (Projectpartner)
 • UC Limburg vzw (Projectpartner)
 • Stichting Fontys (Projectpartner)
 • Stichting STODT Praktijcentrum voor geavanceerde Technologie (Projectpartner)
 • NMWP Management GmbH (Projectpartner)


Geassocieerde partners
"Digital Twin Academy" wordt ook ondersteund door:

 • Agoria
 • Essenscia
 • Siemens
 • Pôle Mecatech
 • Engie
 • La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (Cile)
 • Lucas Nülle
 • La Maison Liègeoise
Projectfinanciering

De ‘Digital Twin Academy’ is gefinancierd door CALL6 van het Interreg V-a programma van de Euregio Maas-Rijn. Dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Het project krijgt ook financiële steun van de volgende regionale autoriteiten:

 • De federatie Wallonië-Brussel
 • De provincie Limburg
 • Aachen
Benieuwd naar meer ? Blijf op de hoogte dankzij onze blogposts!
Onze experts houden u op de hoogte van het Digital Twin Academy project en nog veel meer. Ze houden voor u de vinger aan de pols en delen hun inzichten via hapklare artikels.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

Meer weten over de Digital Twin Academy ? Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming ? Contacteer ons. Onze Senior Engineer Smart Production, Marc Bollen, helpt u graag verder.