Workshop & Masterclass 'Automatische kostenestimatie'

Op het online platform 'modelgebaseerd bewerken' vindt u modellen om regressieanalyse uit te voeren op basis van historische productie-kostendata. Dit geeft u de mogelijkheid om op basis van parameters een kostenmodel op te stellen. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de achterliggende begrippen en demonstreren we het gebruiken van regressiemethodes om productiekosten in te schatten.