Workshop

Workshop & Masterclass 'Automatische kostenestimatie'

Op het online platform 'modelgebaseerd bewerken' vindt u modellen om regressieanalyse uit te voeren op basis van historische productie-kostendata. Dit geeft u de mogelijkheid om op basis van parameters een kostenmodel op te stellen. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de achterliggende begrippen en demonstreren we het gebruiken van regressiemethodes om productiekosten in te schatten.

Op het online platform 'modelgebaseerd bewerken' vindt u modellen om regressieanalyse uit te voeren op basis van historische productie-kostendata. Dit geeft u de mogelijkheid om op basis van parameters een kostenmodel op te stellen. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de achterliggende begrippen en demonstreren we het gebruiken van regressiemethodes om productiekosten in te schatten.

Binnen ons nieuwe platform ‘modelgebaseerd bewerken’ bieden we zowel oude, vertrouwde modellen als de laatste nieuwe academische ontwikkelingen aan onder de vorm van praktijkgerichte applicaties. In de volgende update van het platform lanceren we een model voor lineaire regressie, waarbij het mogelijk is om tot een geautomatiseerde kostenestimatie te komen. Door het online model te voorzien van uw eigen product- en procesdata verkrijgt u een voorspellingsmodel in staat om de kost gepaard met een nieuw product in te schatten.

Het kennen en inschatten van productiekosten en -tijden bij verspaningsprocessen is belangrijk om een juiste prijszetting te garanderen, maar niet evident door de enorme complexiteit en verborgen kosten tijdens de productieprocessen. In een klassieke aanpak wordt een producttekening in operaties vertaald, waarna snelheden en tijden worden ingeschat. Dit is erg tijdrovend en niet altijd even accuraat. Het inzetten van regressieanalyse is een alternatieve aanpak om kosten en productietijden in te schatten op basis van bedrijfsspecifieke situaties en historisch beschikbare data. Dit zal verbanden leggen en belangrijke parameters detecteren die niet altijd op voorhand gekend zijn.  

Binnen deze masterclass/workshop wordt een overzicht gegeven in hoe men gebruik kan maken van digitale tools om kostenestimatie uit te voeren en hoe men regressieanalyse kan inzetten bij verspaningsprocessen.

De eerste sessie is een workshop die ook de eerste sessie van de masterclass  is:

Sessie 1: Workshop 'Getting to know the model'
8 september, 09u00 - 12u00, Sirris Diepenbeek

Tijdens deze sessie krijgen deelnemers inzichten in de theoretische onderbouw van zulke modellen om kosten en productietijden in te schatten. Hiernaast zullen praktijkoefeningen worden georganiseerd, zodat men voeling krijgt met hoe dit toe te passen. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van data, het transformeren, het opstellen van modellen en het analyseren van deze resultaten.

Op het eind van de workshop zal iedere deelnemer in staat zijn om de modellen van het online platform toe te passen binnen de eigen onderneming.

Deze workshop kan individueel gevolgd worden of als eerste sessie van de masterclass. Gelieve bij registratie op te geven of u enkel voor de workshop inschrijft of voor de hele masterclass.

Sessie 2: Masterclass-sessie
13u00 - 14u00 : extra moment voor de deelnemers aan de masterclass met uitleg over volgende sessie

Sessie 2: 'Masterclass-sessie Applying the model'
Halve dag in uw onderneming

Deze sessie vindt plaats in uw onderneming, waarbij er voor een productgamma en historische data een model wordt opgesteld en verfijnd.

Prijs

Workshop:
Vlaamse onderneming: 100 euro (excl. BTW) - andere bedrijven: 250 euro (excl. BTW)

Workshop en Masterclass:
Vlaamse bedrijven: 500 euro (excl. BTW) - andere bedrijven : 1.500 euro (excl. BTW)

Deze workshop en masterclass worden georganiseerd in het kader van het COOCK-project 'Modelgebaseerd bewerken' dat werd opgestart met de steun van VLAIO, waarin het online platform 'Modelgebaseerd bewerken' is ontwikkeld.

Datum

08 september 2022 09:00 - 12:00

Locatie

Sirris, Wetenschapspark 9
3590 Diepenbeek
België

Google maps

Prijs

Workshop: Vlaamse onderneming: 100 euro (excl. BTW) - andere bedrijven: 250 euro (excl. BTW) | Workshop & Masterclass: Vlaamse bedrijven: 500 euro (excl. BTW) - andere bedrijven : 1.500 euro (excl. BTW)

Contactpersoon

Datum

08 september 2022 09:00 - 12:00

Locatie

Sirris, Wetenschapspark 9
3590 Diepenbeek
België

Google maps

Prijs

Workshop: Vlaamse onderneming: 100 euro (excl. BTW) - andere bedrijven: 250 euro (excl. BTW) | Workshop & Masterclass: Vlaamse bedrijven: 500 euro (excl. BTW) - andere bedrijven : 1.500 euro (excl. BTW)