Micromanufacturing - applications
Webinar

Algemene voorstelling van micromanufacturing en zijn voordelen

Sirris organiseert een reeks webinars die u toelaten microproductietechnologieën en hun voordelen te ontdekken. Dit eerste webinar biedt een algemene introductie in de materie.
Sirris organiseert een reeks webinars die u toelaten microproductietechnologieën en hun voordelen te ontdekken. Dit eerste webinar biedt een algemene introductie in de materie.

Micromanufacturing biedt fabrikanten, kmo’s en startups een geweldig potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten, met de openstelling van een wereld op millimeter- of zelfs micrometerschaal, wat een aanzienlijk concurrentievoordeel kan opleveren.

Enkele van de belangrijkste ontwikkelingspijlers waarbij micromanufacturing wordt ingezet, zijn: de productie van zeer kleine optische, mechanische en fluïdische werkstukken, de miniaturisering van complexe instrumenten voor meer robuustheid, bedrijfszekerheid en gebruiksgemak, of nog de minimaal invasieve toevoeging van bijkomende functionaliteiten (detectie, communicatie, automatisering) in macroproducten of -procedés (‘smartisation’).

Dankzij een in België unieke combinatie van resources is het Micro-Manufacturing Lab van Sirris hét technologisch referentiecentrum, omdat het kan bogen op een vergaande expertise en uitrustingen van wereldklasse voor micromanufacturing. Het stelt zijn multidisciplinaire competenties in dienst van alle activiteitensectoren met het oog op de commercialisering van nieuwe producten of de verbetering van bestaande producten. Het garandeert een snelle time-to-market en RoI.

Efficiënte format

We organiseren een reeks 'express webinars', die u toelaten al dit moois te ontdekken. In een eerste webinar beginnen we met een algemene voorstelling van micromaufacturing en zijn voordelen.

Gezien iedereen drukbezet is, hanteren we het motto 'kort en krachtig': u krijgt al de informatie die u nodig heeft op slechts één uur tijd, bestaande uit een presentatie van 45 minuten, gevolgd door een Q&A-sessie.

Datum

28 oktober 2022 11:00 - 12:00

Prijs

Gratis, inschrijving verplicht

Contactpersoon

Lees meer over deze expertise

Datum

28 oktober 2022 11:00 - 12:00

Prijs

Gratis, inschrijving verplicht