Integreer circulariteit in uw productontwerp

Thomas Vandenhaute

Circulair productontwerp is een van de sleutels tot de circulaire economie, maar hierop overschakelen brengt voor heel wat bedrijven nog heel wat obstakels met zich mee. Heel wat beproefde methodes en nuttige tools kunnen u helpen. Wij reiken ze u aan!

Dat productontwerp een belangrijk element is om de circulaire economie te helpen realiseren, daar is iedereen het over eens. Circulair productontwerp brengt een extra laag van complexiteit met zich mee, met verschillende nieuwe facetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het denken in termen van de volledige productlevenscyclus
  • de relatie met het verdienmodel waarin u uw product wilt vermarkten
  • het reduceren van de milieu-impact (doorheen de volledige levenscyclus) door slimme ontwerpkeuzes
  • de relatie en samenwerking met de stakeholders in de waardeketen
  • het valideren van het circulaire productontwerp
  • het beheren van de risico’s en onzekerheden

Gelukkig zijn er heel wat beproefde methodes en nuttige tools die hierbij kunnen helpen. Welke tools zet ik wanneer in? Hoe verkrijg ik een goed overzicht van wat er allemaal bestaat, en kies ik wat het beste werkt in mijn context?

Wat mag u verwachten?

Deze masterclass brengt kennis, inzichten en tools, opgesteld in binnen- en buitenland, bij elkaar en levert u een kader waarin u de waarde van de tools in relatie tot het ontwerpproces kan inschatten.

Naast een structuur van het ontwerpproces krijgt u natuurlijk ook alle methodes en besproken tools ter beschikking die u zelf in uw organisatie verder kan benutten. We maken gebruik van industriële cases en illustreren met concrete voorbeelden, zodat ook de praktijk ruimschoots aan bod komt in deze masterclass. 

Deze masterclass zal u voorbereiden om keuzes te maken op twee vlakken: allereerst zal u kunnen kiezen welke methodes het best aansluiten bij uw product, organisatie en markt. Ten tweede zal ze u helpen keuzes te maken tijdens het ontwerpproces in relatie tot de beoogde circulaire doelen. De belangrijkste hierbij is ongetwijfeld de keuze van de ontwerpstrategie, 'Design for X': we reiken u hier structuren aan om deze 'X' voor uw specifieke product-marktcombinatie en ambitie te selecteren. Ook materiaalkeuze, afdankingsstrategie voor producten of componenten zullen aan bod komen.

Ten slotte geven we handvaten mee om de risico’s verbonden aan nieuwe circulaire producten en product-dienst-combinaties via een iteratief proces te reduceren en zo de kansen op succes te verhogen. Het zou immers jammer zijn een prachtig product te ontwerpen, waarvoor er geen of nauwelijks marktacceptatie is. 

Voor wie?

Heeft uw bedrijf of organisatie een idee voor een circulair product en wilt u dat nu ook ontwerpen en realiseren? Dan is deze masterclass zeker iets voor u! Bent u al aan het ontwerpproces begonnen maar wil graag nog wat bijsturen of losse eindjes in het ontwerp aan elkaar knopen? Ook dan zal deze masterclass u zinvolle kennis en tools opleveren. 

Omdat we het graag zo concreet en herkenbaar mogelijk willen opzetten, richten we ons op de technologische sector.

Als u nog helemaal aan het begin staat en nog geen idee heeft welk product of welke dienst voor uw bedrijf het meeste waardevol is, dan komt deze masterclass wellicht wat te vroeg. Hou dan zeker onze agenda en nieuwsbrieven in het oog, want ook voor u plannen we voor na de zomer een masterclass die zal inspelen op uw noden! 

 


#industriepartnerschap #sterkondernemen 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be