Stimuleer innovatieve ideeën, luister naar de werkvloer!

Thomas Vandenhaute

Een gouden tip van een medewerker kan een bedrijf veel opleveren. Voorzie daarom mogelijkheden om medewerkers zelf voorstellen tot verbetering te laten doen. De meest bruikbare tips komen dikwijls van de mensen op de vloer. Breng handige tips van de medewerkers daarom voldoende onder de aandacht. Ondersteun zo maximaal de betrokkenheid van de medewerkers en hou de communicatielijnen kort.  

Bij Volvo Cars in Gent heeft men dit goed begrepen. Zo wordt er nu een kunststofmix van dopjes gerecycleerd die anders werd verbrand. Bekijk hier het filmpje.

Bij Volvo Cars worden kunststofdopjes in verschillende kleuren en verschillende types gebruikt om onderdelen te beschermen tegen onder meer beschadiging en vocht. In het verleden werd deze mix van kunststofdopjes verbrand. Standaardiseren van deze kunststoffen was in dit geval niet eenvoudig, aangezien de onderdelen wereldwijd worden aangeleverd. De dopjes trachten te recycleren vormde dus een ware uitdaging.

De medewerkers vroegen zich af of deze dopjes niet nuttiger aangewend konden worden. Hierop nam het bedrijf contact op met UGent, om een onderzoek te laten voeren. Het onderzoek bracht aan het licht dat het mogelijk was een kwalitatief recyclaat samen te stellen van al deze dopjes. Dit recyclaat eindigde in een nieuwe reeks van innovatieve producten waarvan sommige mechanische eigenschappen tot 5 keer beter zijn dan die van een normaal kunststofrecyclaat.

Belang van open bedrijfscultuur

Bedrijven die bruisen van de inventieve ideeën hebben over het algemeen een open bedrijfscultuur. Ideeën worden niet onmiddellijk afgekeurd wanneer het niet direct commercieel interessant is. Doordat er een cultuur van openheid is, zijn medewerkers over het algemeen vindingrijker en leergieriger. Problemen en uitdagingen worden openlijk besproken met de medewerkers. Het samen zoeken naar oplossingen maakt het ook mogelijk om zowel over de successen als over de niet-weerhouden innovaties te communiceren. 

Het stimuleren van ideeën bij de medewerkers kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ideeënplatform. Dit is geen ideeënbus die dikwijls als een ‘black box’ wordt ervaren. Een ideeënplatform biedt ruimte om innovatieve ideeën en concepten te delen en te verrijken met kennis van collega’s, en focust zich vooral op de communicatie tussen de deelnemers. Alle medewerkers kunnen actief bijdragen, door ideeën te posten of door te reageren op een idee. Zo wordt de haalbaarheid van een idee besproken en ontstaan samen de mooie doorbraken. Met het platform wordt ook samenwerking tussen verschillende afdelingen gestimuleerd. Bovendien wordt het zo een permanent proces om bruikbare ideeën uit de organisatie te halen!

Welke oplossing heeft u gevonden?

Ben u actief in de maakindustrie en heeft u ook een goede praktijk in uw bedrijf waardoor u minder afval produceert, uw afvalstroom beter kunt valoriseren, tips & tricks heeft ontwikkeld, … Zijn deze 'filmwaardig' en denkt u er andere ondernemingen mee te kunnen helpen? Neem contact met ons op! We bekijken samen of en hoe we uw aanpak kenbaar kunnen maken aan een breed publiek.

Ook met vragen in het kader van het project kunt u bij ons terecht.

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be