Afval van verspaanprocessen en circulaire economie: een verstandshuwelijk?

26 February 2018
Thomas Vandenhaute

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen, slijpsel of koelemulsies. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf deze afvalstromen te valoriseren. Sirris en Agoria organiseren op 8 mei een workshop die verder inzoomt op levensduurverlenging en hergebruik van koelemulsies en de verwerking van afval van slijpprocessen. 

Een eerste workshop over dit thema in het najaar van 2017 liet experts vanuit verschillende domeinen aan het woord. Tijdens deze tweede workshop brengen we opnieuw enkele experts samen die elk vanuit hun domein kunnen bijdragen om deze specifieke afvalstromen optimaal te benutten. 

Wat mag u verwachten? 

De workshop zal van start gaan met een beknopt overzicht van de relevante regelgeving zoals REACH & VLAREM. Vervolgens komen levensduurverlenging en het potentieel van hergebruik van koelemulsies en oliën, o.a. op basis van synthetische smeermiddelen, aan bod. Wat zijn de optimale condities voor het gebruik? Hoe kan dit gemonitord worden?  Waar moet uw bedrijf rekening mee houden bij het vernieuwen van koelemulsies?  

Ook de valorisatie van afval uit slijpprocessen zal worden belicht. Welke best practices technieken zijn er voor bedrijven om slijpstof  te valoriseren? Wat zijn de mogelijkheden voor de verwerking van slijpstof?  

De theorie wordt geïllustreerd met reële voorbeelden. De workshop wordt afgesloten met een interactieve discussie tussen de sprekers waarbij aanwezigen uitgenodigd worden om vragen te stellen en in debat te gaan.  

U gaat na deze workshop naar huis met gerichte informatie waarmee u onmiddellijk aan de slag kan in uw eigen bedrijf. De businesscases helpen u de theorie om te zetten in de praktijk. Ook na de workshop kunt u voor specifieke vragen contact opnemen met de verschillende experts.    

De workshops worden georganiseerd in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.   

(Bron foto: https://www.metaalmagazine.nl) 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be