Afgesloten

ColRobFood | Flexibele automatisering in de voedingsindustrie

Région:
Vlaanderen

Flexibele automatisering kan de concurrentiekracht van voedingsbedrijven versterken. Het project ColRobFood streeft naar een versnelde introductie van cobots in de voedingsindustrie. Dit door de ontwikkeling en validatie van een aantal bouwblokken, proof-of-concept demonstratoren en praktische richtlijnen.

Flexibele automatisering kan de concurrentiekracht van voedingsbedrijven versterken. Het project ColRobFood streeft naar een versnelde introductie van cobots in de voedingsindustrie. Dit door de ontwikkeling en validatie van een aantal bouwblokken, proof-of-concept demonstratoren en praktische richtlijnen.

Huidige toestand

Voedingsbedrijven worden vandaag geconfronteerd met een stijgende productvariëteit en de vraag om steeds sneller en goedkoper te produceren, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Bovendien wordt gekwalificeerd personeel vinden en houden steeds moeilijker.

Om concurrentieel te kunnen blijven, moet:

  • het productieapparaat getransformeerd worden naar een flexibel, responsief en adaptief systeem
  • waar medewerkers optimaal en kwalitatief worden ingezet
  • en waar er oog is voor hun welzijn.

Het productieproces in voedingsbedrijven telt nog heel wat manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots kunnen een antwoord bieden op bovenstaande uitdagingen.

Projectfocus

Het project, een VIS-project door Sirris en Flanders' FOOD, beoogt de ontwikkeling en validatie van een aantal bouwblokken, proof-of-concept demonstratoren en praktische richtlijnen voor de versnelde introductie van cobots in de voedingsindustrie.
 
Het project focust op vier thema’s:
  • Handen voor de cobot: producten met verschillende geometrie en oppervlaktestructuur moeten gemanipuleerd worden. Specifieke multifunctionele grijpers (food-grade, reinigbaar) zijn noodzakelijk om een waaier aan producten efficiënt te kunnen manipuleren.
  • Ogen voor de cobot: de operator manipuleert niet enkel de producten, maar voert vaak ook een kwaliteitscontrole uit. De cobot zal uitgerust moeten worden met een visiesysteem om de producten te identificeren voor manipulatie en om waar mogelijk de kwaliteit van het product te controleren (al dan niet in samenwerking met de operator).
  • Gevoel voor de cobot: bepaalde handelingen vragen om 'gevoel', om te vrijwaren dat de producten niet beschadigd worden: denk maar aan het grijpen en verplaatsen van fruit, pralines, … De cobot zal uitgerust moeten worden met sensitieve technologie, zoals kracht/momentsensoren, om een range aan producten op de gepaste manier te kunnen manipuleren.
  • Veilige en efficiënte mens/robot-samenwerking: de cobot moet als assistent ingezet worden, naast de operatoren die instaan voor waarde toevoegend werk, zoals kwaliteitscontrole. Dit dient in een veilige setting te gebeuren. De werkpost zal herontworpen worden met de nodige aandacht voor een veilige samenwerking van mens en machine. Bijkomend moet voldoende aandacht gaan naar laagdrempelige oplossingen: zo moet de programmeereffort beperkt blijven (doenbaar voor de operator) en de cobottoepassingen moeten vlot aangepast kunnen worden in functie van de operatie die men wenst te automatiseren.

Aanpak

Het project kiest voor een demonstrator-gedreven aanpak. Technologiewacht rond de geïdentificeerde thema’s wordt vertaald naar praktische richtlijnen. Basisbouwblokken - generieke en schaalbare concepten die met beperkte effort geïntegreerd kunnen worden in de bestaande productiesystemen bij de kmo's - worden ontwikkeld en geïntegreerd in een demonstrator. De bedrijven kunnen vervolgens experimenteren met deze bouwblokken en de haalbaarheid voor hun specifieke uitdagingen inschatten.
 
Het project streeft naar collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking door:
  • de organisatie van thematische workshops,
  • publicaties in vakbladen en eigen communicatiekanalen,
  • de organisatie van open events en een roadshow.

Doelgroep

ColRobFood richt zich zowel tot de producerende bedrijven uit de voedingssector als tot integratoren/technologieaanbieders in flexibele automatisering.
   
 

Plus d'info à propos de notre expertise

Horaire

Sep 2018 - nov 2020

Nos experts

As-tu une question?

Envoyez-les à innovation@sirris.be

Projectresultaten

Whitepaper

In het kader van dit project werd een white paper samengesteld 'Guide to hygienic design of robot-based automation systems'. Het hygiënisch ontwerp van de automatiseringsoplossingen met robots helpt voedingsbedrijven het risico op microbiële besmetting te elimineren. In deze white paper zoomen we in op hygiënisch ontwerp, wat de best-practices zijn etc. Geef uw e-mailadres hier door en ontvang de whitepaper in uw mailbox.

Download de whitepaper