Hoe u iedereen op dezelfde (sorteer)lijn krijgt

11 June 2019
Thomas Vandenhaute

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een blog waarin we verwijzen naar enkele concrete stappen rond hoe uw personeel beter doen sorteren.  

Binnen het project AFVALorisatie (Sirris, Agoria, Ovam) zoeken we antwoorden op de concrete vragen waarmee maakbedrijven worstelen op het vlak van afvalpreventie, afvalvalorisatie en het sluiten van de materiaalkringlopen. We zijn ervan overtuigd dat het nemen van vele kleine stappen een goede praktijk is. Op die manier krijgt u de kans om snel ervaring op te doen, te leren en een continue verbetering op te zetten.

Betrekken van alle personeelsleden bij het slim sorteren van de afvalstromen is uiteraard een goede aanpak. Het is natuurlijk niet steeds vanzelfsprekend hoe u dat aanpakt. Er zijn goede praktijken die we erkennen bij alle vormen van het initialiseren van aangepast gedrag. Hierbij een paar aanknopingspunten die u kunnen helpen.  

Werk met ambassadeurs

‘Leading by example’ is een goede praktijk. Leidinggevenden die tonen hoe het kan en vooral, die laten zien dat ze het ook echt belangrijk vinden, lijken in alle studies cruciaal in het welslagen. De leidinggevende kan het natuurlijk niet alleen. Even belangrijk zijn de eerste ‘volgers’ die zich achter het idee scharen en het goede gedrag overnemen. Deze ambassadeurs hebben een bijzondere invloed om nog meer werknemers over de streep te trekken. Hoe groter de groep die zich aan de regels houdt, hoe kleiner de kans dat ‘free-riders’ de regels overtreden. Zo kunt u ervoor zorgen dat slim sorteren het nieuwe normaal wordt. We doen dat immers thuis ook al.   

Een greep uit de cirkeltips rond het thema beter sorteren: 

Bent u eerder op zoek naar een volledig stappenplan om in uw bedrijf een gerichte actie op te zetten? Lees dan volgende blogpost, waarin we een en ander hebben samengebracht

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot je afval- en materialenbeheer? Laat ze ons weten! We werken dan concrete tips uit die niet alleen u, maar ook andere maakbedrijven kunnen helpen.

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be