Uw product als dienst, mét langere levensduur, dankzij digitale technologie?

10 July 2018
Thomas Vandenhaute

Bent u een producent die een product wil heruitvinden als dienst, om zo ook de kringloop beter te sluiten? Of biedt u digitale oplossingen aan die kunnen helpen de performantie en levensduur van apparaten en machines te verbeteren? De derde Circular Bytes-workshop op 20 september zoomt in op digitale technologieën ter ondersteuning van product-als-dienst en levensduurverlenging.

Product-als-dienst is zowat hét verdienmodel van de circulaire economie. De klant betaalt niet langer voor het bezitten van een product, maar op basis van het gebruik. Hij vermijdt de initiële hoge investeringskost en hoeft zich tijdens de looptijd van het contract niet te bekommeren om upgrades, onderhoud, herstel, etc.

Wat is de link met circulaire economie? Wanneer de fabrikant eigenaar blijft, wordt het voor hem interessanter om een product te maken dat lang meegaat, onderhoudsvriendelijk is, gemakkelijk hergebruikt kan worden en dus een betere ecologische performantie heeft. De producent beschikt over een constantere inkomstenstroom dan wanneer hij gewoon producten verkoopt. Hij bouwt ook een lange-termijnband op met de eindgebruiker en krijgt beter inzicht in diens noden. Maar bij product-als-dienst neemt de fabrikant ook meer risico’s op zich doorheen de levenscyclus.

Digitale meerwaarde

Hier komen digitale technologieën in beeld. Product-als-dienst kan kostenefficiënter en met minder risico’s georganiseerd worden als slimme en geïnterconnecteerde producten - via sensorennetwerken en data-analyse - zelf aangeven of ze correct gebruikt worden en of ze al dan niet onderhoud of herstel nodig hebben. Denk ook aan beveiligde digitale platformen die toelaten relevante informatie te delen tussen producent, gebruiker en beheerder: onderhouds- en herstelinstructies, veiligheids- en performantiegegevens, up-to-date bill of materials van geïnstalleerde producten, traceerbaarheid van gevaarlijke stoffen, etc. Dit levert ook voordelen voor de klant op: reductie van de ‘downtime’, lagere kosten voor onderheid en betere veiligheid van apparaten.

Dit is het topic van de derde en laatste Circular Bytes-workshop op 20 september bij Agoria. Meer info vindt u in onze agenda!

Circular Bytes is een project van Agoria, in nauwe samenwerking met Sirris, imec, Go4Circle en Verhaert, met de steun van Vlaanderen Circulair. 

 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be