Re2Live-robotcel detail

Flexibele automatisering voor ontmanteling van elektrische autobatterijen

13 décembre 2022
Artikel
Filiep Vincent

De voorbije twee jaar werkte Sirris mee aan het collectief onderzoeksproject Re2LIve rond het potentieel van en de uitdagingen bij het ontmantelen van batterijen voor elektrische voertuigen (EV). Het project is nu afgelopen, maar de projectpartners bieden bedrijven die interesse hebben in deze thematiek verdere ondersteuning aan.

Naast het evalueren van het potentieel om EV-batterijen te hergebruiken voor andere toepassingen (zoals stationaire energieopslag) werd ingezoomd op de mogelijke technologieën om het ontmantelen te automatiseren. Vandaag gebeurt de ontmanteling immers hoofdzakelijk manueel. Bij deze operaties dient voldoende aandacht besteed te worden aan technische, praktische, maar vooral ook veiligheidsaspecten. Ook bij een eventuele automatisering dienen deze zaken in acht genomen te worden.

Voor het project werd een demonstrator gebouwd, waarbij een industriële robot wordt ingezet om de operator te ondersteunen bij het ontmantelen. Het innovatieve van deze opstelling bestaat er in dat er geen fysiek veiligheidshekwerk gebruikt wordt, maar allerhande sensorsystemen die zorgen voor een veilige situatie. Bijkomend zorgen projectoren en andere visuele signalen (ledstrips) ervoor dat ook voor de operator duidelijk is welke zones veilig zijn en welke niet.

Zelf aan de slag?

Hebt u vragen rond het ontmantelen van elektrische (auto)batterijen of de inzetbaarheid van een industriële robot als ondersteunende tool voor de operator? Neem dan zeker contact met ons op!

We kunnen u helpen bij:

  • Robotcelontwikkeling,
  • Grijperontwerp,
  • Veiligheidsanalyse en advies over de gepaste normen en standaarden,
  • Procesverloop voor deze activiteiten.

Op 16 februari 2023 organiseert Sirris een seminarie, specifiek gericht op een veilige mens-robot-samenwerking. Interesse? Schrijf u dan zeker in!

Meer informatie over het COOCK-project Re2Live vindt u hier.

Auteurs

As-tu une question?

Envoyez-les à innovation@sirris.be