Hoe kunststofkorrels in het leefmilieu vermijden

11 décembre 2018
Thomas Vandenhaute

Als alles blijft zoals het nu is, wordt verwacht dat de oceaan tegen 2025 één ton plastics bevat voor elke drie ton vis en tegen 2050 evenveel plastics als vis. Veel van deze plastics zijn afkomstig van producten als flessen, dopjes en zakjes, die achteloos weggegooid werden. Een deel van de plastics zijn echter ook pellets, kunststofkorrels of -granulaten, die terechtkomen in het afvalwater en zo in de natuur. Aan pelletverlies kan de industrie iets doen.

Ervaart u stijgende materiaal- en afvalkosten? Wilt u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u het toenemende belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Sirris, Agoria en OVAM slaan de handen in elkaar met het project AFVALorisatie, om u te helpen omgaan met deze trends. Dat het terugdringen van de kunststofafvalberg in ons leefmilieu een grote, maar vooral dringende uitdaging is, staat buiten kijf. Hoe kan u als operationsmanager, werkzaam in de kunststofindustrie, het accidentele verlies van pellets, flakes of poeder, uit uw verwerkingsfaciliteit vermijden en voorkomen dat de korrels terechtkomen in het leefmilieu, inclusief waterwegen en oceanen?

 


(@ Alexandre Magnin - Sustainabilityillustrated.com)


1. Doe een audit van uw site

De Operation Clean Sweep-handleiding biedt een goede houvast. Download ze hier.

  • Wat zijn de verschillende overdrachtspunten op uw site? Laden of lossen van vrachtwagens, opslag in een silo, procesvoeding, vullen van dozen of zakken, etc. Identificeer hiervan de voornaamste gebieden waar pellets gemorst worden.
  • Bepaal de oorzaak van de lekkages en onderzoek mogelijke oplossingen.

Is de site goed uitgerust om verlies te voorkomen? Zijn laad- en loszones verhard daar waar er onvermijdelijk verlies is, om het opruimen te vergemakkelijken? Zijn er bijvoorbeeld opvangbakken om onder de losklep van vrachtwagens te plaatsen? Etc.

Heeft u de juiste uitrusting: zuigsystemen, vaste of draagbare werkplaatsstofzuigers, vloerveegmachine opvangbakken of -zeilen, bezems, tape om dozen of zakken te herstellen, recipiënten voor de verzamelde scrap pellets, etc.?

Hebben werknemers duidelijke procedures ter beschikking en passen ze die toe?

Zijn er opvangsystemen? Denk aan ‘zero loss’ hemelwaterafvoersystemen met filters waarvan het gaas fijner is dan de kleinste korrel die wordt verwerkt.

2. Doe de noodzakelijke verbeteringen aan de werkplek, procedures en de uitrusting

Vaak gaat het om eenvoudige oplossingen. Verwijder bijvoorbeeld gemorste pellets van de bovenkant van de vrachtwagen in het opvanggebied. Deze komen anders op de grond terecht als de vrachtwagen het terrein verlaat. Maak bulkcontainers grondig leeg en sluit ‘lege’ containers zorgvuldig af vooraleer ze vervoerd worden. Maak naden en kieren in betonnen vloeren dicht, om te voorkomen dat granulaat zich ophoopt op moeilijk schoon te maken plaatsen, of kies voor droge schoonmaakmethoden, zoals vegen of zuigen, om contaminatie van de hemelwaterafvoer te vermijden.

Volgorde van schoonmaakmethoden
1. Stofzuigen
2. Vegen
3. Schoonmaken met water (alleen als er geschikte opvangsystemen aanwezig zijn)
4. Blazen (alleen als laatste optie)

3. Maak iedereen in de fabriek verantwoordelijk

Stel procedures op waarvan je verwacht dat mensen op de vloer ze in acht nemen en bijhorende checklijsten om medewerkers het leven te vergemakkelijken. Organiseer regelmatig opleidingen en bewustmakingscampagnes. Integreer ‘zero pellet loss’ in het standaard QHSE (Quality, Health, Safety, Environment)-programma voor nieuwe werknemers. Maak bepaalde werknemers verantwoordelijk voor het bewaken en beheren van pelletverlies en integreer dit in hun takenpakket. Gebruik stickers en posters op de werkvloer om medewerkers eraan te herinneren hoe pelletverlies te beperken.

4. Betrek ook anderen in de waardeketen

Ga na of leveranciers, klanten, onderaannemers, vervoerders, ... een programma rond pelletverlies hebben. Producenten van kunststofgranulaten, transportbedrijven, operatoren van bulkterminals, kunststofverwerkers, iedereen heeft een rol te spelen. Integreer bijvoorbeeld een clausule over ‘zero pellet loss’ in het contract met uw logistieke dienstverlener.

5. Volg op en meet het succes van de ingevoerde maatregelen

Voer regelmatig inspecties uit op de vloer om na te gaan of de procedures rond het granulaatvrij houden van de site worden nageleefd. Communiceer over de ervaringen. Stuur bij daar waar nodig. Maak deze inspecties tot onderdeel van audits die al plaatsvinden in uw bedrijf - kwaliteitsaudits, Lean (5S)-audits, veiligheidsaudits, … - of neem ze op tijdens afstemmingsmomenten op de werkvloer, zoals de toolbox-meetings, planning-meetings, …

Deze tekst baseert zich onder meer op 'Operation Clean Sweep. Houd kunststofgranulaten uit het milieu' (Plastics Europe, 2017) en de presentatie 'Zero pellet loss (self) audit system' door Herman Van Roost, Total (Kunststofbeurs Veldhoven, 26 september 2018)

(Bron foto bovenaan: Plastics Europe)

Auteurs

As-tu une question?

Envoyez-les à innovation@sirris.be