Skip to main content


VIS-traject zet innovatievolgers op weg met nieuwe technologieën

Opensourcetechnologieën en rapid development-platformen verlagen de instapdrempel voor kleine spelers. Alleen kennen ze niet altijd het verbeterpotentieel van hun systemen of hoe ze de implementatie ervan kostenefficiënt aanpakken. Met het VIS-traject ‘Mechatronica voor innovatievolgers’ zet Sirris hen op weg.

Opensourcetechnologieën en rapid development-platformen verlagen de instapdrempel voor kleine spelers.  Alleen kennen ze niet altijd het verbeterpotentieel van hun systemen of hoe ze de implementatie ervan kostenefficiënt aanpakken. Met het VIS-traject ‘Mechatronica voor innovatievolgers’ zet Sirris hen op weg.

 

  • Opensourcetechnologieën openen perspectieven voor kleine bedrijven
  • VIS-traject informeert en begeleidt de innovatievolgers om deze slim te implementeren
  • Een groot en divers publiek werd bereikt, wat resulteerde in verschillende vervolgtrajecten

De belangrijkste doelstelling van de VIS-trajecten van IWT/VLAIO? Vanuit een concrete probleemstelling van een bedrijvengroep innovatieve oplossingen aanreiken die op korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke economische meerwaarde. Doelgroep van de trajecten zijn in hoofdzaak kmo’s met een beperkte R&D-capaciteit.


“Met het VIS-traject ‘Mechatronica voor innovatievolgers’ zet Sirris kleine spelers op weg met opensourcetechnologieën en rapid development-platformen.” 

Open source opent nieuwe deuren

Opensourcetechnologieën en rapid development-platformen namen de voorbije jaren een hoge vlucht. Zeker voor kleinere machinebouwers met een beperkte R&D-capaciteit verkleint dit de instapdrempel. Ze hoeven immers minder technologische kennis in huis te hebben, maar kunnen zich volop concentreren op de applicatie zelf.
Alleen zijn ze niet altijd op de hoogte van het verbeterpotentieel van hun systemen of van hoe ze de nieuwe technologieën op de meest kostenefficiënte manier kunnen implementeren. Met het tweejarige VIS-traject ‘Mechatronica voor innovatievolgers’ helpt Sirris hen om de juiste keuzes te maken en zo hun competitiviteit te verstevigen.
 

Verschillende contactmogelijkheden

De doelgroep bestaat voornamelijk uit productontwerpers, integratoren en familiale machinebouwers met beperkte investeringsmogelijkheden in competentieopbouw of productinnovatie. Zij werden op verschillende manieren benaderd, zowel individueel als collectief. Zo konden bedrijven hun concrete praktijkcase of technologisch vraagstuk voorleggen tijdens een individuele workshop, waarop Sirris-experts neutraal advies leverden of verschillende mogelijke oplossingen schetsten. Maar ook collectieve sessies en demo’s stonden op het programma. Verder kregen de innovatievolgers heel wat praktische informatie aangereikt via digitale nieuwsbrieven en blogartikels.
 

Concrete vervolgtrajecten

De ambitie was om op twee jaar tijd 125 bedrijven te bereiken, tijdens een individueel of collectief contactmoment. Met ruim 150 bedrijven werd deze doelstelling ruimschoots behaald. Vooral voor goedkope digitale sensoren en rapid development-platformen was de interesse bij de innovatievolgers groot. De verschillende contactmomenten resulteerden intussen in verschillende concrete vervolgtrajecten (bv. KMO-portefeuille, IWT-projectaanvragen).