Sirris participates in several Flemish projects

Sirris participates in several projects funded by the Flemish government.

AddSmart - Creating value in products with smart, connected technology

  

Many companies that want to make their products smart and connected are looking for the right development strategy. How do you focus on value creation and how do you deal with smart, connected technology? Sirris and Fraunhofer IEM (Institute for Mechatronics System Design) have launched a joint research project (CORNET) with the support of VLAIO to develop a concrete approach that will help companies develop their smartly connected products.

More details...


Re2Live

  

The recycling of lithium-ion batteries for electric vehicles poses a number of challenges, but also offers opportunities for Flemish industry and logistics. In the COOCK project Re2LiVe, Sirris wants to investigate, together with other cluster organisations, how Flemish companies can respond to the opportunities in this growing market.

More details...


WAT Slim! - Value creation with Smart technology in existing products

 

Why would I add smart connected technology to my product? What is so different about a smart connected product and how do I go about the development? Product builders who want to make the move have many questions...

More details...


AFVALorisatie

AFVALorisatie 

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Voor meer details...


Testing grounds Digital Servitisation

 

The world of building goods is being transformed into a world of building digital services tied to goods. Products in the field can be digitally connected to the manufacturers who created them, their users and other stakeholders along the value chain of the product. Such smart, connected products essentially represent a new value delivery platform. The manufacturer/integrator/operator is always informed about product usage and this information can be exploited to create a new revenue stream from the customer or significantly reduce operational costs.

More details...


Testing ground Operator Support

 

In order to face the challenges that create higher work pressure while remaining competitive, operator support during the production process is crucial. New technologies can offer help here. Companies can head to Sirris to explore and test these developmentst.

More details...


IBN Offshore Energy

 

Working together towards a strong and innovative offshore energy value chain is central to our operation. It provides you with substantive support in research and development in the offshore wind, wave and tidal energy sector.

Voor meer details...


Poederbed technologie voor luchtvaarindustrie

  

Additieve productie transformeert de manier waarop ingenieurs onderdelen voor motoren, rompen of landingsgestellen ontwerpen en bouwen in lucht- en ruimtevaart. Eerste prototypes benutten al volop de voordelen van 3D-printen.

Voor meer details...


Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

  

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Voor meer details...


ColRobFood: Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie

  

Het productieproces in de voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven. 

Voor meer details...


Sector Innovating Virtual & Augmented Reality

  

VR/AR aantoont in hun waardeketen. Technologie integratoren, software- en servicebedrijven kunnen op basis van de uitgewerkte werkstromen om deze prototypes te realiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en op relatief korte termijn betrokken worden in valorisatietrajecten.

In het tweede luik worden de mogelijkheden met VR/AR verkend met ondernemingen uit andere sectoren op basis van de casussen die in luik 1 zijn ontwikkeld. Via sectorspecifieke workshops wordt de meerwaarde vertaald naar hun respectievelijke domeinen om te resulteren in voorstellen die op middellange termijn gevaloriseerd kunnen worden in innovatietrajecten in samenwerking met servicebedrijven.


Standards Cell Industrie 4.0

  

Today 'Industrie 4.0' is in everybody's mouth. What about standardistation, at this point in time? Can we already rely on published standards? Since 1 October 2016 Sirris is responsible for a new standards cell for everything related to 'Industrie 4.0'.

More details...


Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots

  

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Voor meer details...


Proactieve eco-compliance als competitief wapen

  

Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie.

Voor meer details...


 An overview of our completed projects can be found here.