Zijn uw poeders voor additive manufacturing bruikbaar?

Additief geprinte onderdelen treft men in steeds meer sectoren met zeer hoge kwaliteitseisen aan; denken we maar aan de luchtvaart of de geneeskunde. Voor de producenten van deze onderdelen komt het er dus niet alleen op aan de parameterinstellingen van hun 3D-printers, maar ook de kwaliteit van de grondstoffen te beheersen. Sirris helpt die producenten bij het opzetten van robuuste kwaliteitscontrole- en -borgingssystemen.

De poeders die in additieve processen worden gebruikt, kunnen door vele factoren veranderen. Een eenvoudige blootstelling aan lucht of warmte kan volstaan om hun kenmerken te wijzigen. De ontvangst, opslag, transport in de productie-eenheid en implementatie ervan in een eerste productiecyclus zijn stuk voor stuk kritische momenten waarop hun eigenschappen kunnen veranderen.

Het recupereren van de overtollige poeders om ze in de volgende productiecycli opnieuw te kunnen inzetten, maakt het nog ingewikkelder: meestal is de grondstof ofwel een samenstelling van nieuwe en gerecycleerde poeders, ofwel een batch afkomstig van één enkele partij die meerdere malen is gerecycleerd.

Voor een producent is de continue en kritische vraag dus: is mijn poeder inzetbaar gezien de kwaliteitscriteria die ik voor ogen heb?

Heel wat vragen nog onbeantwoord

Kwaliteitsborging vereist dus een strikte beheersing van de essentiële eigenschappen van de AM-poeders, of ze nu afkomstig zijn van de leverancier of van de recyclage-eenheid van het bedrijf.

Bijgevolg dient dus eerst een hele reeks vragen beantwoord te worden. Wat zijn de doorslaggevende criteria voor de kwaliteit van het eindproduct? Welke kwaliteitscontroles moet ik uitvoeren? Wat zijn de toelaatbare afwijkingen? Maar ook: hoe neem ik een representatief monster, waarbij elk deeltje anders aan bijvoorbeeld warmte of vocht wordt blootgesteld? En, meer in het algemeen, hoe omgaan met mijn poeder (ontvangst, opslag, vervoer) om belangrijke afwijkingen te vermijden? Hoe garandeer ik de traceerbaarheid van de grondstof doorheen de opeenvolgende recyclages en gemengde poeders? En ga zo maar door.

Door al die elementen te beheersen, kunt u tegelijk de toeleveringsbronnen diversifiëren en een robuust proces garanderen, wat vooral in de luchtvaartsector een must is.

Good practices en aanvaardbaarheidscriteria

Om bedrijven te helpen bij het opzetten van een robuust kwaliteitsborgingssysteem voor hun AM-proces, werkt Sirris op verschillende niveaus. Een daarvan is het bepalen van aanvaardbaarheidscriteria die op het AM-domein in kwestie zijn afgestemd. Wat zijn de noodzakelijke en toereikende eisen die bij elk type poeder in acht moeten worden genomen om een eindproduct van hoge kwaliteit aan te leveren?

Sirris bestudeert ook de good practices om poeders te transporteren zodat de eigenschappen behouden blijven. Zo begrijpen we beter de gevolgen van blootstelling van het poeder aan vocht tijdens de verschillende handelingen.

Dankzij de werkzaamheden van Sirris beheerst men ook almaar beter de impact van het AM-proces zelf op de kwaliteit van gerecycleerde poeders. Men begrijpt bijvoorbeeld beter wat de invloed is van argonstroom op de eigenschappen van de poeders.

Een deel van deze resultaten werd gepresenteerd op het EURO PM2019 Congres in Maastricht.

Ontdek samen met onze experts de good practices inzake de behandeling van AM-poeders

Kom op 7 november 2019 met onze experts praten en maak onder meer kennis met:

  • ons karakteriseringslab voor AM-grondstoffen
  • onze meest recente resultaten op het vlak van good practices inzake behandeling van AM-poeders
  • de doorbraken in het domein van kwaliteitsmonitoring dankzij geïntegreerde systemen. Deze blog is een onderdeel van onze campagne '4.0 made real by Sirris', om de haalbaarheid van 4.0-technologieën in de industrie aan te tonen. Wenst u meer te weten? Ga naar onze 4.0 Made Real pagina of LinkedIn-pagina