Whitepaper over semantische interoperabiliteit gaat in op uitdagingen in digitaal transformatietijdperk

Mensen gebruiken woorden, diagrammen, beelden, context, geluiden, gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal om te begrijpen. Machines gebruiken data- en informatiemodellen evenals algoritmes om informatie te manipuleren, en menselijke concepten moeten vertaald worden voor machinaal gebruik. Een recente whitepaper biedt een beoordeling van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van semantische interoperabiliteit in industriële domeinen en aanverwante op de industrie gebaseerde standaarden.

Vanwege het exponentieel groeiende aantal systemen dat gegevens verzamelt, verwerkt en deelt, moeten machines steeds meer met elkaar kunnen communiceren zonder tussenkomst van mensen. Dit vereist meer interoperabiliteit in termen van concepten, datastructuren, informatiemodellen en digitale specificaties. Naast het mogelijk maken van gegevensuitwisseling definieert zogenaamde semantische interoperabiliteit de betekenis van gegevens zonder de noodzaak van aanvullende programmering. Het biedt twee systemen de mogelijkheid om elkaars conventies en functies achter de gegevens en de context waarin ze worden gebruikt, te begrijpen. Het stelt computersystemen in staat gegevens uit te wisselen met een eenduidige, gedeelde betekenis. Semantische interoperabiliteit zal de sleutel zijn tot digitalisering en de laatste industriële revolutie.

Witboek

De IEC heeft een gratis witboek gepubliceerd dat een beoordeling biedt van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van semantische interoperabiliteit in industriële domeinen en aanverwante op de industrie gebaseerde standaarden. Het hoofddoel van het witboek is het identificeren van de voorwaarden waaronder de toepassing van op ontologie gebaseerde semantische technologieën, samen met reeds bestaande informatiemodellen, kan worden gebruikt om de interoperabiliteit binnen en tussen toepassingen en domeinen te verbeteren, en om aanbevelingen te formuleren op basis van een overzicht van gebruikssituaties versus bestaande technologie en standaarden.

Persons who can benefit from reading this white paper include:

  • IEC-besluitvormers
  • Managers die moeten beslissen of ze middelen moeten leveren voor informatiemodellering/kennisrepresentatie
  • Personen die verantwoordelijk zijn voor het levenscyclusbeheer van zowel product- als systeemengineering.
  • Ontologieontwikkelaars en semantische technologen
  • Ingenieurs die betrokken zijn bij de ontwikkeling van op standaarden gebaseerde semantische interoperabiliteit in tools

Het witboek werd ontwikkeld door het projectteam voor semantische ontologieën van de Market Strategy Board (MSB) van de IEC met belangrijke bijdragen van Siemens AG en projectpartner prof. dr.-ir. Christian Diedrich, ifak e.V. Magdeburg (Duitsland).

Inhoud

Hoofdstuk 1 begint met een beschrijving van wat interoperabiliteit inhoudt, wat semantiek en ontologieën zijn en wat 'begrijpen' betekent in de context van kennisverwerking. Daarna volgt een beschrijving van het digitaliseringsproces.

Hoofdstuk 2 gaat in op de stand van zaken van informatiemodellering in de industriële productiecyclus. Omdat dit ook bevindingen omvat die fundamenteel zijn voor het begrijpen van de eisen die aan semantische interoperabiliteit worden gesteld, wordt aanbevolen dat alle lezers met een technische achtergrond dit hoofdstuk aandachtig lezen. De paragrafen over de stand van de techniek bevatten verwijzingen naar bestaande IEC-normen. Deze aspecten zijn van bijzonder belang voor ingenieurs die semantische interoperabiliteit in tools ontwikkelen.

In hoofdstuk 3 worden voorbeelden gegeven van industriële gebruikssituaties. Deze dienen ter illustratie van de semantische interoperabiliteiteisen en bespreken de hiaten tussen de huidige stand van de techniek en de eisen die binnen een projectief kader van 5 tot 10 jaar zijn geïntroduceerd. Deze presentatie geeft ook aan waar de nadruk moet liggen bij het modelleren van de investeringsinspanningen voor middelen door het verantwoordelijke management. Degenen die betrokken zijn bij het levenscyclusbeheer van product- en systeemengineering kunnen de juiste belangrijkste gebruikssituaties identificeren en beslissingen afleiden met betrekking tot het strategische gebruik van standaard- of bedrijfsspecifieke oplossingen.

Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de ervaringen van de semantische interoperabiliteitsscenario's met betrekking tot de modellering van informatie over gebruikssituaties en geeft relevante hints voor ontologie-ontwikkelaars en semantische technologen.

Hoofdstuk 5 schetst de uitdagingen die gepaard gaan met het bereiken van semantische interoperabiliteit.

Hoofdstuk 6 biedt aanbevelingen aan de IEC en haar commissies, maar ook aan de industrie en het consortium.

Download hier de gratis whitepaper. 

Deze blog werd geschreven in het kader van Normenantenne Industrie 4.0.  

(Bron beeld: IEC)