Windenergie applicaties

De klimaatkamer wordt voornamelijk gebruikt door OWI-Lab, het Application Lab binnen Sirris dat zich toespitst op innovatie en R&D in de sector windenergie. De klimaatkamer wordt gebruikt voor het testen van grote en zware windturbinecomponenten onder extreme temperaturen zoals tandwielkasten, generatoren, vermogens-elektronische convertoren, smeersystemen, pitch & yaw systemen en zowel transformatoren. Het lab focust hierbij voornamelijk op het uitvoeren van koude opstart testen.

Voor het testen van het opstarten van tandwielkasten van windturbines kan een speciale tandwielkast testbank worden voorzien voor het functioneel testen van de koude opstart en sequenties. 

wind energy applications

Meer informatie over de klimatologische test service die OWI-Lab biedt, vindt u hier of in onze recente publicaties of blogartikels over deze industrie: