Wind Energy Technology Summit June 2021 - Windenergie cruciaal voor Europese Green Deal

Windenergie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Zeker met het oog op 2050. Waar staan we anno 2021? Wat met de technologie? Ontdek er alles over in een inspirerende masterclass en 2 thematische evenementen in juni!

Volgens de Green Deal van de Europese Commissie moet de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent geen uitstoot meer van broeikasgassen, een nuluitstoot dus. Fossiel is definitief out.

Om die ambitie waar te maken, zijn grote investeringen essentieel. Bijvoorbeeld in duurzame en alternatieve energiebronnen. Windenergie, zowel onshore als offshore, zal fors groeien. Ook het ontwikkelen van hernieuwbare waterstof op basis van wind- en zonneënergie is voor de Europese Commissie een prioriteit.   

Technologische innovatie wordt de sleutelfactor om van deze energietransitie een succes te maken. Oplossingen in verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld digitalisatie zijn nodig om de kosten verder te drukken en de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van deze nieuwe energievormen te verhogen. Hierin liggen ook opportuniteiten voor onze Belgische industrie. 

It’s the technology, stupid!

Windenergie op land en op zee is sinds de jaren ‘90 een snelle groeier. Europa legt de lat nog hoger voor 2050: 300GW moet dan van offshore windenergie afkomstig zijn. Ter vergelijking. In België zaten we anno 2020 aan 2 GW, in Nederland is dat 3GW, in Duitsland 8GW. We gaan naar een forse toename van windenergie op zee. Nieuwe windparken zullen worden aangelegd, maar moeten ook onderhouden worden voor een periode van 25 tot 30 jaar. Er is nood aan nieuwe technologische oplossingen om dit onderhoud en beheer te optimaliseren zodat menselijke interventies op zee tot een minimum beperkt worden. 

Meer weten? Bijblijven? Dan moet u zeker deelnemen aan de masterclass ‘Supportive technologies for (offshore) Wind Energy’ op 4, 11 en 18 juni 2021. In deze driedaagse krijgt u een overzicht van alle (hoog) technologische innovaties op het vlak van nieuwe ondersteunende technologieën voor het beheer en onderhoud van windturbines. De vragen zijn legio. Wat met artificiële intelligentie? Welke rol kunnen big data, monitoring van onderdelen en digital twins spelen en wat is de stand van de technologie momenteel? Hoe zien toekomstige generaties windturbines eruit? En hoe zullen robots, autonome vaartuigen en drones een rol spelen bij het beheer en onderhoud van de windparken? 

De grote uitdaging wordt het combineren van efficiëntieverbetering met kostendaling. Verschillende experten en internationale gastsprekers (Ramboll, Siemens, Anybotics en ORE Catapult) zoomen in de verschillende sessies in op de snelle vooruitgang en de kansen in de hightechindustrie.          

Waterstof en afgeleiden op basis van windenergie 

Ook hernieuwbare waterstof schuift Europa naar voor als prioriteit in de energietransitie. En daarover gaat het tweede seminarie van de summit: Emerging offshore technologies ‘Production of green electrons & molecules at sea’ op 8, 15 en 24 juni. Een thematisch seminarie dat u langs de recentste markt- en technologietrends gidst en hiermee een inzicht geeft in enkele unieke projecten.

Het uiteindelijke doel is de productie van waterstof te decarboniseren. Hernieuwbare waterstof is een veelbelovende technologie die geleidelijk aan zal worden ingevoerd in verschillende industriesectoren. We bekijken in dit seminarie hoe het huwelijk tussen offshore wind energie en waterstofproductie vorm krijgt, maar ook wat de (technologische) uitdagingen zijn voor de komende jaren. Eveneens bekijken we hoe groene waterstof als energiebron kan gebruikt worden op de installatie en onderhouds-schepen die gebruikt worden in de offshore wind sector. We zoomen ook in op andere vormen van offshore hernieuwbare energie, met name tidal energie, en de combinatie van waterstofproductie. 

Hoe is het gegroeid, en hoe ver rijken de bomen? 

Een ander boeiend evenement wordt 'Back to the future' op 30 juni. Een seminarie met een terugblik op de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar in de windenergiesector. Belgische bedrijven speelden een belangrijke rol bij de evolutie die windenergie heeft doorgemaakt. En uiteraard blikken we ook vooruit naar 2030 en zelfs naar 2050. Experten en gespecialiseerde bedrijven getuigen over hoe zij het aangepakt hebben. Wat waren de succesfactoren, wat zijn de uitdagingen die nog oplossingen vergen? Welke technologische nieuwigheden maakten het verschil? En wat kunnen we leren voor de toekomst? 

Kers op de taart tijdens dit event is de keynote presentatie van Henrik Stiesdal, een Deense uitvinder en ondernemer met meer dan 1000 patenten op zijn naam. In 1978 ontwierp hij één van de eerste windturbineconcpten, het zogenaamde 'Deense concept' dat later een dominante rol nam in de sector. 
Het is uitkijken naar een inspirerende ontmoeting met innovators, early adopters en captains of industry ! 

Afspraak in juni!