West-Vlaamse Machinebouw & Mechatronicalabs zetten deuren open

Maak kennis met de vijf Machinebouw & Mechatronicalabs tijdens de Open-Lab-Dagen op 20 en 27 september, met een verkennend gesprek of demonstratie in het lab naar keuze en maak gebruik van de gebundelde expertise rond industrie 4.0 om je product of productieproces te verbeteren. Of kom naar het co-creatiebrainstormevent op 22 oktober. 

Na de geslaagde opening van de vijf nieuwe M&M-labs worden deze labs in Kortrijk en Brugge tijdens de Open-Lab-Dagen een dag lang opengesteld voor de bedrijven (20 september in Kortrijk, 27 september in Brugge). In deze vijf labs is alle expertise rond industrie 4.0 gebundeld die in West-Vlaanderen aanwezig is. Via de aanwezige demonstratieruimte en testinfrastructuur kunt u uw productieproces verbeteren.  

Sirris neemt deel via twee labs: het Applicatielab Smart Assembly & Production in Kortrijk (samen met UGent), waar u leert hoe flexibele automatisatieconcepten, zoals cobots en AGV's, en digitale technologieën in te zetten ter ondersteuning van uw operatoren, en het Applicatielab Smart Production Organisation (eveneens samen met UGent), waar u meer te weten komt over het creëren van een slimme productieorganisatie door het toepassen van vereenvoudigde aansturingsmethodes en het virtueel valideren van ontwerpkeuzes en optimalisaties.  

Bedrijven kunnen een tijdsslot van één uur reserveren om in het lab van hun keuze een korte demo te krijgen en/of om in dialoog te gaan met een expert.   

In het kader van het EFRO-project M&M wordt op 22 oktober in Brugge een co-creatiebrainstorm voor bedrijven en kennispartners over industrie 4.0 georganiseerd. Deze brainstorm bestaat uit drie aparte sessies: machine 4.0, productie 4.0 en operator 4.0.   

Expertise in Industrie 4.0 

De Sirris-labs in Kortrijk kunnen rekenen op de steun van experts en infrastructuur gevestigd in andere afdelingen. Zo is er de 4.0 Made Real Pilot Factory in Hasselt, waar Sirris verschillende industrie 4.0-technologieën met focus op geconnecteerde machines, transparante werkvloer, e-ID, data-architectuur, geïntegreerde kwaliteitscontrole, machining 4.0, operatorondersteuning, nieuwe productietechnologieën ter beschikking stelt aan maakbedrijven. Het 'Smart and Digital Factory Application Lab’ in Leuven legt zijn focus op robotisatie van omvormende productieprocessen als plaatbewerking en composietproductie.  

Andere relevante Sirris-expertises voor bedrijven die zich willen verdiepen in Industrie 4.0 zijn mechatronica, software engineering en Data & AI Competence Lab, dat expertise samenbrengt op het gebied van geavanceerde gegevensverwerking en artificiële intelligentie (AI). De missie van het lab bestaat in het stimuleren van data-innovatie en de algemene aanvaarding van AI in de Belgische technologische industrie.