Werk mee aan integratie van geavanceerde sensoren in voedingsindustrie

De integratie van hoogtechnologische sensoren voor productinspectie biedt voedingsbedrijven een groot potentieel voor de optimalisatie van hun productie. Een nieuw project wil samen met de voedingsbedrijven en hun technologieleveranciers de uitdagingen die gepaard gaan met sensorintegratie aanpakken.  

Binnen een exportgerichte voedingssector is een versnelde digitalisatie en innovatie van het productieapparaat noodzakelijk om de concurrentiepositie te versterken en beter te beantwoorden aan de wijzigende marktvraag. Innovatieve sensortechnologieën bieden een groot potentieel voor een inline inspectie van processen en producten en een optimalisatie van de productie. Bedrijven identificeerden de integratie van sensoren in bestaande productielijnen om product(ie)data te capteren en analyseren als één van de sleutelthema’s binnen Industrie 4.0.  

Om de uitdagingen rond integratie te helpen aanpakken startten Sirris en Flanders’ FOOD het collectief project (VIS-project) SensInFood: 'Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0'. Het project richt zich tot voedingsbedrijven en bedrijven die slimme automatisatie en digitalisatie oplossingen aanbieden aan voedingsbedrijven (integratoren, machinebouwers, …).  

Hightech productinspectie  

In het SensInFood-project wordt de focus gelegd op de integratie van hoogtechnologische sensortechnologieën voor productinspectie:  

  • Innovatieve sensoroplossingen voor de voedingsindustrie: spectrale technologieën (zoals hyperspectrale en spectrale camerasystemen, zowel inline als handheld voor gebruik op de productievloer) en millimetergolfsensoren, voor o.a. het monitoren van vries- en droogprocessen
  • Andere state-of-the-art sensoren met toepassingspotentieel voor de voedingsindustrie  

Uitdagingen en noden 

De integratie van deze sensoren in een productielijn voor voeding is geen eenvoudige opdracht. Sensoren moeten robuust zijn en bestand tegen extreme condities, meten aan hoge snelheden, voldoen aan wettelijke bepalingen en kosteneffectief geïntegreerd worden in het productiesysteem.   

Deze uitdagingen bemoeilijken de integratie van sensoren en creëren een nood aan: 

  • inzicht in de verschillende vereisten gesteld aan een sensorsysteem voor productinspectie in de voeding. Zowel voedingsbedrijven als hun leveranciers van productietechnologie kunnen zo uitdagingen en risico’s (beter) inschatten.
  • een vroegtijdige inschatting van de techno-economische haalbaarheid en ROI van een sensorintegratie. De technologische haalbaarheid omvat zowel mechanische integratie-aspecten (bijv. staal/productpresentatie, product-specifieke meetconfiguratie, fysieke sensor integratie), als ICT-integratieaspecten (bijv. hardware platform, software, Industrie 4.0 connectie).
  • concrete richtlijnen en best practices, gevalideerd op industriële cases.  

SensInFood wil deze drempels voor de integratie van sensoren in de voedingsproductie helpen overwinnen en de kloof tussen voedingsproducenten en technologieleveranciers helpen overbruggen. Zo kan de Vlaamse voedingsindustrie en haar technologieleveranciers het potentieel van bestaande en innovatieve sensortechnologieën ten volle benutten. In nauwe samenwerking met voedingsbedrijven  en technologie-integratoren in de gebruikersgroep ontleedt SensInFood aan de hand van industriële cases de integratieproblematiek, en ontwikkelt en valideert het project concrete richtlijnen en methodes voor sensorintegratie (inschatting van ROI en de haalbaarheid van mechanische integratie en ICT-integratie van sensoren).   

Interesse in dit project? U wilt meer info of deelnemen aan de gebruikersgroep? Neem snel contact met ons op! Als lid van de gebruikersgroep bent u in de ideale positie om de vooruitgang in dit thema op te volgen en mee sturing te geven.


 

Tags: