Wereldwijde innovatie-index 2019

De Global Innovation Index meet aan de hand van 80 indicatoren de innovatieprestaties in 129 landen. België komt op de 23e plaats.

Sinds 10 jaar is de Global Innovation Index (GII) een wereldwijde benchmark voor het meten van de innovatieprestaties van een land. De index is bedoeld als hulpmiddel voor beleidsmakers om een beter inzicht te verwerven in de manier waarop ze hun innovatieactiviteit kunnen stimuleren en meten.
De editie 2019 van de Index, die medio juli gezamenlijk door de WIPO, de Cornell University, INSEAD en diverse experts werd gepubliceerd, rangschikt 129 economieën op basis van 80 indicatoren, gaande van R&D-investeringen, octrooiaanvragen en gedeponeerde merken tot nieuwe indicatoren, zoals het creëren van mobiele applicaties en de export van hightechproducten. Die metrics weerspiegelen de institutionele omgeving van innovatie, het onderwijssysteem, de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, de innovatie-infrastructuur en de vrucht van verschillende vormen van kennis, technologie en creativiteit.

Elk jaar neemt de GII een specifiek thema onder de loep en onderzoekt hoe innovatie bijdraagt tot de economische groei en de levensstandaard van de bevolking verbetert. Dit jaar heeft het thema betrekking op de toekomst van de medische innovatie 'Creating Healthy Lives', waarbij onder meer rekening wordt gehouden met artificiële intelligentie, genomica en mobiele applicaties.

Lees meer op Techniline.