Welke opportuniteiten biedt een deelname aan grote industriële R&D-projecten?

Het Data Innovation Team van Sirris werkte onlangs mee aan twee netwerkingevents in het kader van de nakende ECSEL oproep 2018 om partners en nieuwe relevante projectvoorstellen voor zijn bedrijvennetwerk te vinden. Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) is het publiek-private partnership voor elektronische componenten en systemen, dat financieel bijdraagt aan research- en innovatieprojecten in dit domein.

ECSEL JU strekt tot doel ‘Europa koploper te laten blijven op het vlak van de technologische ontwikkeling’. ECSEL JU lanceert jaarlijks een nieuwe oproep tot voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. In deze blog geven we u alvast enkele aanwijzingen mee.

Aspecten als de administratieve werklast, de tijd tussen de indiening en de goedkeuring van het project of het slaagpercentage, weerhouden veel bedrijven, en vooral kmo’s, ervan om deel te nemen aan industriële R&D-projecten (zoals bijvoorbeeld het ECSEL-programma). In deze blog lichten we toe waarom deelnemen aan Europese R&D-projecten niet per se een last moet zijn maar, integendeel, een aantal nieuwe opportuniteiten voor uw onderneming kan opleveren.

Deelnemen kan de weg banen voor nieuwe klanten, nieuwe markten of nieuwe partners

Bij grote industriële R&D-projecten, zoals die in het kader van het ECSEL-programma, zijn talrijke partners betrokken (doorgaans zo’n 40 projectpartners) uit verschillende Europese landen. Dit biedt aan bedrijven de kans om samen te werken rond een bepaald onderwerp en een vertrouwensrelatie in een formeel netwerk uit te bouwen, die de basis kan uitmaken voor een vruchtbare toekomstige samenwerking (bijvoorbeeld in een leverancier-klantrelatie).

Als technologieprovider kunt u uw oplossing/dienst mogelijk aanbieden aan een andere industriële partner die bij het project betrokken is, om het toe te passen, te testen of uit te breiden, bijvoorbeeld in een nieuw toepassingsdomein dat u vroeger zou ontgaan zijn. Dit stelt u bijgevolg in staat om nieuwe markten te verkennen en nieuwe klanten te werven.

Staat u voor een probleem en tracht u voor een bijzonder scenario een oplossing te vinden, dan krijgt u de kans om op collaboratieve wijze aan uw specifieke uitdagingen te werken en van andere projectpartners te leren welke methodieken en technologieën zij in een gelijkaardige situatie aanwenden (collaboratieve probleemoplossing en evaluatie van oplossingen door technologieleveranciers).

Interessante projecten bij de vleet

De grote industriële R&D-projecten in het kader van het ECSEL-programma dekken een ruim toepassingsgebied: transport en intelligente mobiliteit, gezondheid en welzijn, energie, digitale industrie en digitaal leven. Ze getuigen van een grote openheid wat de toe te passen technologieën betreft.

Staat u voor een probleem (leverancier van gebruiksscenario’s), dan herkent u zich beslist in een van de bovenstaande toepassingsdomeinen. Als technologieprovider biedt het programma u de kans om uw innovatieve technologie in talrijke toepassingsdomeinen aan te wenden.

Bijgevolg vindt u makkelijk een project dat u interesseert en tegemoet komt aan uw doelstellingen en uitdagingen, dat u in contact brengt met relevante partners en technologieproviders, dat u de kans geeft te leren uit de beste praktijken van anderen, enz.

Sirris is momenteel betrokken bij projectvoorstellen rond:

  • Digitale industrie (Industry 4.0, predictieve maintenance, maintenanceoptimalisering,…)
  • Energie (intelligente netwerken, verbruiksoptimalisering)

Hebt u interesse voor een van deze onderwerpen? Wenst u de mogelijkheden van een samenwerking in het kader van een van die grote industriële projecten uit te diepen? Neem dan contact met ons op; zo kunnen we samen bekijken welke opportuniteiten zich voor uw bedrijf aandienen.

We kunnen u helpen bij:

  • de algemene coördinatie van de voorstelvoorbereiding
  • de vastlegging van uw bedrijfsspecifieke innovatiedoelstellingen
  • de specificatie van uw gebruiksscenario
  • de studie en samenvatting van de meest recente evoluties
  • de opstelling van uw werkplan
  • de vastlegging van uw budget en actieplan
  •  ...