Welke informatie hebt u nodig om van uw doelstellingen en strategie een succes te maken?

Hoe kan men het verantwoordelijkheidsgevoel op alle niveaus van een onderneming vergroten zodat iedereen zich bewust wordt van de belangen en deelneemt aan het verzamelen van de strategische informatie die nuttig is voor de relevante besluitvorming?

Informatie en kennis zijn twee kernpunten voor een onderneming; ze vormen de basis van de strategische besluitvorming. Deze informatie verzamelen, aanmaken en beheren is evenwel niet zo eenvoudig, te meer omdat er al veel nuttige kennis in het bedrijf aanwezig is, maar niemand goed weet hoe of waar deze te vinden en optimaal te benutten.

Het opzetten van een 'knowledge management'-systeem is des te moeilijker omdat de ROI moeilijk te kwantificeren is, ook al zijn de kosten direct meetbaar.

Pierre-Yves Debliquy, Business Shaker bij de SPI (het agentschap voor economische ontwikkeling van de provincie Luik), zette onlangs zijn standpunt over deze kwesties uiteen (webinar Le Point du Liège Science Park - 29.05.20), de vrucht van tien jaar begeleiding van ondernemingen: hoe kennis en inzichten verzamelen, er zin aan geven, ze opbouwen en een rol laten spelen in de strategische besluitvormingsprocessen? Hoe de stilzwijgende informatie die het personeel van de onderneming in handen heeft, ontsluiten?

Lees meer op Techniline.