Webinar rond selectieve recyclage en hergebruik van ferrometalen

Ferrometalen worden terecht beschouwd als een van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen, maar er kan nog meer aandacht worden besteed aan selectieve recycling en hergebruik. Over de inspanningen die hierrond al werden gedaan binnen het CLEANSCRAP-project komt u meer te weten tijdens het webinar 21 januari 2021.

Door middel van een aantal geselecteerde casestudies, vele bezoeken on-site en het gebruik van voorbehandelingstechnologieën proberen we het 'value-in-use'-principe voor ferrometalen te verbeteren. CRM Group, Clusta en Sirris presenteren de resultaten van deze bezoeken ter plaatse, casestudy's en enkele algemene principes in het CLEANSCRAP-webinar op 21 januari 2021. U kunt zich inschrijven via volgende link.

Na afloop van het webinar bieden we u de mogelijkheid om een één-op-één ontmoeting met de experts te plannen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef in het formulier uw keuze aan en wij nemen contact op met u om na te gaan hoe u de 'value-in-use' van uw metaalproductie of -transformatieproces nog kan verbeteren.