Webcasts intellectuele eigendom

Octrooicel

Het Octrooiteam heeft in samenwerking met experts korte webcast video’s ontwikkeld over een aantal thema’s rond intellectuele eigendom, octrooien en dergelijke meer. Deze pagina biedt een bondig overzicht.

Thema's:

1) SoftIP

Deze videoreeks handelt over een categorie van rechten die niet geregistreerd zijn maar deel uitmaken van de onaantastbare rechten welke vaak met de andere intellectuele-eigendomsrechten gepaard gaan: knowhow, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid,…

Het I-DEPOT

Wat is de juridische waarde van een i-depot? In welke gevallen kan een i-depot nuttig zijn? Bruno Vanderschoot van de afdeling Voorlichting en Promotie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) vertelt er meer over (taal: Nederlands)

Vertrouwelijke gegevens en oneerlijke concurrentie

Valerie Devos, Deloitte, zet de mogelijke problemen en oplossingen uiteen rond de vertrouwelijkheid- en niet-concurrentieverplichting van werknemers.

 

Bedrijfsgeheimen

Inlichtingen die door ondernemingen vertrouwelijk worden gehouden om een concurrentieel voordeel te behouden, worden ‘bedrijfsgeheimen’ genoemd. Dankzij een nieuwe richtlijn worden deze geheimen beter beschermd. Ph. Partoune, juridisch raadgever bij Cogitus, verduidelijkt waar het om gaat en wat de gevolgen zijn voor ondernemingen. (voertaal: Frans) 

Mogelijkheden om een bedrijfsgeheim te beschermen?

Om bescherming te genieten voor bedrijfsgeheimen dient men redelijke maatregelen te nemen om geheimhouding ervan te verzekeren. Waarover gaat dit?

Valentin de le Court, advocaat in het Kabinet Daldewolf, wijst op het belang van deze bepalingen en beschrijft welke die kunnen zijn en hoe men ze kan implementeren in de onderneming. (Engels)

Intellectuele eigendomsrechten en werken van studenten en stagiairs

Wat zijn de voorzieningen die men dient te treffen wanneer een bedrijf studenten of stagiairs in dienst heeft die deelnemen aan innovatieprojecten waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien met toegevoegde waarde?

Bert Spreuwers, jurist bij Agoria, zet hier de belangrijkste aandachtspunten uiteen.

2) IP en de nieuwe technologieën

De nieuwe technologieën (additive manufacturing, artificiële intelligentie, big data,…) en bedrijfsmodellen (open innovation,…) doen nieuwe uitdagingen ontstaan op het vlak van intellectuele eigendom; ze komen in deze videoreeks aan bod.

De wettelijke aspecten van Big Data

Wat is Big Data precies en hoe zouden materies als eigendom, persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom grote dataprojecten kunnen beïnvloeden? In dit filmpje zet advocaat Ph. Laurent zijn analyse uit juridisch oogpunt uiteen en geeft enkele concrete voorbeelden. (taal = Engels)

'Open innovation' - Delen van de intellectuele eigendom en mededingingsrecht

In het kader van hun collaboratieve R&D-projecten sluiten ondernemingen akkoorden af over het delen van de gemeenschappelijke onderzoeksresultaten. Ze zien echter nog te vaak de door de wet bepaalde mededingingsbeperkingen over het hoofd. A. Cruquenaire et N. Neyrinck, advocaten bij Cabinet Lexing, verduidelijken die begrippen en geven aanwijzingen bij het type van akkoorden die toegestaan, riskant of verboden zijn. (Taal = Engels)

Bescherming van Artificial Intelligence-oplossingen

Sari Depreeuw van Daldewolf bespreekt de manier waarop meerdere systemen samenwerken om de verschillende onderdelen van Artificiële Intelligentie te beschermen. In het bijzonder besteedt ze aandacht aan de rechnische, juridische en zakelijke overwegingen inzake data.

3) Handelsmerken

Het handelsmerk is een essentieel activum waarmee een bedrijf zijn producten en diensten van de concurrentie kan onderscheiden. Deze videoreeks reikt meer informatie aan over een aantal aspecten van de handelsmerken.

Een goed merk voor uw project

Wat zijn de hoofdkenmerken van een goed merk? Het moet opvallen én beschikbaar zijn. Het moet geregistreerd zijn en in leven worden gehouden. In dit filmpje behandelt advocaat Ph. Laurent die verschillende aspecten en geeft enkele concrete voorbeelden. (taal = Engels)

De vormmerken

Tanguy de Haan, advocaat, NautaDutilh Brussel, geeft duiding bij wat een vormmerk is, de weigeringsgronden van die merken en de beschermingsomvang die ze bieden.

Vóór je een merk gebruikt, ga je beter na of je niet te laat bent!

Wil je tijd en geld besparen? Ga dan vroegtijdig na of niemand al een merk heeft gedeponeerd dat op het jouwe lijkt. Sirris toont je hoe je de database TMview moet gebruiken om de gewenste informatie te vinden.

 

4) Octrooien

Octrooien spelen een almaar belangrijkere rol in de innovatie en de valorisatie ervan. Deze videoreeks reikt meer informatie aan over de octrooien, niet alleen als bron van bescherming maar ook als bron van informatie.

Tools voor octrooi-informatie van de DIE

De Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) presenteert zijn publicatie-instrumenten voor uitvindingsoctrooien.

Hoeveel kost een octrooi?

Over het algemeen zijn octrooien duur. Voordat u er de procedure voor opstart, moet u er goed over nadenken hoe de kostprijs zich verhoudt tot de verwachte voordelen. Marie-José Luys, gemachtigde bij het Bureau V.O. geeft een overzicht van de kosten naargelang de gekozen gebieden en procedures en geeft cijfers. (Taal = Engels)

 

Hoe een octrooi lezen en in het bijzonder de claims?

Hoe een octrooi lezen, en in het bijzonder de claims ervan. Hoe die te interpreteren als ingenieur en niet als jurist of octrooispecialist. J. Van Malderen, Pronovem, legt in deze webcast uit hoe de documenten van een octrooi te lezen in beide gevallen.

Octrooieerbaarheid van software

Het octrooieren van software wordt steeds vaker toegelaten in Europa. Samuel Denis, gevolmachtigde voor Europese octrooien, legt in deze video uit dat het mogelijk is software te octrooieren en hij toont hoe de technische bijdrage van de uitvinding aangetoond kan worden en hoe dit een inventieve activiteit impliceert. (taal = Frans)

Octrooien : rechten van de octrooihouder versus rechten van derden

Wettelijk gezien is een octrooi het recht om te verbieden. Wat betekent dat? Antwoord aan de hand van een concreet voorbeeld door Eva Eulaers, European Patent Attorney bij V.O. Patents & Trademarks.

Wat te doen wanneer een octrooi van een concurrent jouw activiteit blokkeert?

Je wil een technologie op de markt brengen die gepatenteerd is door een ander bedrijf. Wat zijn je mogelijkheden? Je kan de toestemming vragen en een regeling treffen, het octrooi omzeilen of ongeldig maken.

Hoe een blokkerend octrooi te omzeilen?

Hoe een blokkerend octrooi te omzeilen? Hoe buiten de beschermingsomvang van de conclusies ervan te blijven?

 

5) Namaak

 Namaak is een probleem dat alle sectoren met industriële activiteiten treft. Alle bedrijven moeten alert blijven om hun intellectuele eigendomsrechten te vrijwaren van pogingen tot namaak.

Beslag inzake namaak. Hoe ermee omgaan? Hoe zich erop voorbereiden?

Judith Bussé, Intellectual Property Associate bij Crowell & Moring) legt uit hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op een beslag inzake namaak.

 

6) Subsidies

De procedure voor het opstellen, indienen en verdedigen van een octrooi is een dure aangelegenheid, maar de Gewestelijke overheden hebben steunregelingen ingevoerd voor bedrijven die hun innovaties wensen te beschermen.  Deze videoreeks reikt meer informatie aan over de subsidies voor octrooiaanvragen in de drie Gewesten.

Vlaams gewest:

In deze webcast bespreekt Mieke Houben van VLAIO de steun in het Vlaamse Gewest.

Waals gewest:

In deze webcast bespreekt Rose Detaille van SPW – DG06 de steun in het Waalse Gewest. (Taal = Frans)

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

In deze webcast bespreekt Evy Ceuleers van Innoviris de steun in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest..