Webcast : Tools voor octrooi-informatie van de DIE

De Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) presenteert zijn publicatie-instrumenten voor uitvindingsoctrooien.

Het e-Register verstrekt gegevens gedurende de hele procedure voor het verlenen van een Belgisch octrooi:

  • over de eigendom: namen en gegevens van de octrooihouder en de licentiehouders
  • over de bescherming: draagwijdte van de octrooibescherming wordt bepaald door de conclusies en de beschrijving opgenomen in de publicatiedocumenten
  • over het wettelijke statuut van het octrooi (in voege, vervallen, verstreken, herroepen, …)
  • over de wetenschappelijks/technologische aspecten : gedetailleerde beschrijving van de verwezenlijking en het gebruik van een nieuw technologisch procedé/product aanwezig in de publicatiedocumenten

Espacenet-BE geeft informatie over:

  • de beschermingsomvang van een octrooi, die wordt bepaald door de conclusies en de beschrijving van de uitvinding die zijn opgenomen in de octrooipublicatiedocumenten
  • de wetenschappelijke achtergrond, de technologische realisatie en aanwending van een nieuwe werkwijze of product die zijn beschreven in de octrooipublicatiedocumenten
  • aankomende innovaties in de verschillende technologische sectoren en bij concurrenten

Federated register

  • Het Europees Octrooibureau (EOB) beschikt over een Register waarin de Europese octrooien gepubliceerd zijn. Dit register maakt het mogelijk, om via de tool Federated Register in één oogopslag te zien wat de status is van een Europees octrooi in elk van de EOB-lidstaten die in het octrooi worden aangewezen en die deelnemen aan het Federated Register (waaronder België).

Bekijk de webcast :

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.