Webcast : Octrooieerbaarheid van software

Het octrooieren van software wordt steeds vaker toegelaten in Europa.

Door de digitalisering van ondernemingen worden steeds meer vragen gesteld over het octrooieren van software. Uit statistieken blijkt dat het aantal octrooien voor computerprogramma's snel toeneemt, zelfs in Europa waar ze in principe niet binnen het toepassingsveld van octrooien vallen.

Maar de dingen veranderen. Samuel Denis, gevolmachtigde voor Europese octrooien, legt in deze video uit dat het mogelijk is software te octrooieren en hij toont hoe de technische bijdrage van de uitvinding aangetoond kan worden en hoe dit een inventieve activiteit impliceert.

Met een vergelijking wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen Europa en de rest van de wereld, zoals China en de VS.

Dit is de video, in het Frans :


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.