Webcast: Mogelijkheden om een bedrijfsgeheim te beschermen?

Om bescherming te genieten voor bedrijfsgeheimen dient men redelijke maatregelen te nemen om geheimhouding ervan te verzekeren. Waarover gaat dit?

Een bedrijfsgeheim geniet bescherming voorzien onder de Belgische wet van 30-07-18 in zoverre dat de persoon die hierover rechtmatig de controle heeft alle redelijke maatregelen heeft genomen, gezien de omstandigheden, om de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaren.

De richtlijn geeft echter niet aan welke deze technische en/of contractuele ‘redelijke maatregelen’ kunnen zijn.

Valentin de le Court, advocaat in het Kabinet Daldewolf, wijst op het belang van deze bepalingen en beschrijft welke die kunnen zijn en hoe men ze kan implementeren in de onderneming.


Zie ook: https://youtu.be/ZxRSgRdD_AI

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.