Webcast : Intellectuele eigendomsrechten en werken van studenten en stagiairs

Wat zijn de voorzieningen die men dient te treffen wanneer een bedrijf studenten of stagiairs in dienst heeft die deelnemen aan innovatieprojecten waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien met toegevoegde waarde?

Wanneer in een onderneming studenten of stagiairs deelnemen aan of aan de basis liggen van innovatieve ontwikkelingen is de vraag wie eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de uitvinding of de creatie.

De eigendomsrechten en het afstaan ervan zijn afhankelijk van de aard van de innovatie waarvan sprake is (informaticaprogramma, intellectuele creatie, technische uitvinding, …) en van het type contract aangegaan door de onderneming, de student en/of de derden-omkadering: arbeidsovereenkomst voor een student, louter stagecontract, bedrijfsimmersie-overeenkomst, …

In alle gevallen dienen de contracten tussen de werkgever en de universiteit/school - student/stagiair enerzijds algemene bepalingen te voorzien omtrent vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen en anderzijds bepalingen over mogelijke eigendomsrechten en de voorwaarden voor afstand van intellectuele eigendom op de uitvindingen/creaties van de studenten.

Bert Spreuwers, jurist bij Agoria, zet hier de belangrijkste aandachtspunten uiteen.

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.