Webcast: Het lezen van een octrooi en in het bijzonder de claims

Hoe leest en interpreteert men een octrooi en in het bijzonder de claims ervan als men ingenieur is en geen jurist of specialist in octrooien?

Veel ingenieurs hebben het vooral moeilijk als ze octrooien of aanvragen ervan moeten lezen. Hoe gebeurt de correcte lezing van deze documenten?

Naargelang van het doel van die lezing is de aanpak verschillend:

  • De lezing is nodig om een algemene kennis van een domein te verwerven, een punt van de techniek te bekijken, na te gaan of wat men als stelling naar voren brengt nieuw en inventief is. Dit is vaak het geval in een onderzoeksproject, om te vermijden dat men het wiel opnieuw tracht uit te vinden.
  • De lezing is nodig om de vrijheid van exploitatie (FTO) na te gaan, om het risico in te schatten om niet voor vervalser van een derden-octrooi door te gaan, om de afhankelijkheid van het ontwikkelde product of procedé ten overstaan van de rechten van derden te bekijken.

J. Van Malderen, Pronovem, legt in deze webcast uit hoe men de documenten van de octrooien in beide gevallen moet lezen. 

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.