Wat te doen wanneer een octrooi van een concurrent jouw activiteit blokkeert ?

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of het procedé in kwestie. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je niet wordt geblokkeerd?   

Bij het opzoeken van informatie of het bijhouden van de laatste technologische vernieuwingen, stoot je op een octrooi dat jouw innovatie beschrijft. Dat document zou een monopolie kunnen betekenen die jouw ontwikkelingen of het op de markt brengen van jouw technologie in de weg staat. Dit betekent niet noodzakelijk een probleem. Een aantal parameters (juridisch statuut, rechtsgebied, conclusies,…) dienen eerst geanalyseerd te worden om het risico op namaak te bepalen.

Vervolgens kan men drie strategieën overwegen. Je kan:

  • toestemming vragen en een regeling treffen met de onderneming die eigenaar is van het octrooi
  • het octrooi in kwestie omzeilen
  • het octrooi ongeldig maken

Wat zijn de voor- en nadelen van elk van deze drie acties? Wat zijn de beperkingen ervan? Wanneer en hoe te werk gaan?

Dit zijn de vragen waarop Joris Meeus, octrooi-ingenieur bij Calysta, een antwoord biedt in deze video die opgenomen is in samenwerking met Sirris.

In een andere video gaat Joris Meeus dieper in op hoe een blokkerend octrooi te omzeilen.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.