Wanneer is 3D-printen interessant voor robotgrijpers?

Bij het ontwerpen van een robotcel moet telkens de balans gevonden worden tussen nauwkeurigheid, snelheid, payload en natuurlijk kost.  

De nauwkeurigheid, bijvoorbeeld, hangt samen met de stijfheid van de robot en de inertie van het systeem. Hoe lager de massa van robot en payload, des te kleiner de inertie (en overshoot) en des te nauwkeuriger de cel zal werken. Hoe kleiner dus de massa van de payload, des te sneller dezelfde robotcel kan werken om eenzelfde nauwkeurigheid te halen. Bij lage snelheden, mag de payload hoog zijn om de nodige nauwkeurigheid te bereiken.  

Het is pas interessant om tot een lichtgewicht versie van een grijper over te gaan als het gewicht van de gripper een groot aandeel heeft in de totale payload. Nuttige payload, of het gewicht van de verplaatste last, is het verschil tussen de totale payload van de robot en het gewicht van de gripper. Als de nuttige payload hoog is in vergelijking met de totale payload, heeft een gewichtsreductie van de gripper weinig invloed op de totale payload.  

Bijvoorbeeld, als een last van 700 g verplaatst wordt met een grijper van 300 g, heeft het weinig zin om het design van de grijper te herwerken tot een lichtgewicht versie van pakweg 210 g (30 procent gewichtsreductie). De totale payload blijft dan 910 g (in plaats van 1000 g, dus 9 procent totale reductie).  

Echter, als een grijper van 300 g een last van 20 g verplaatst, dan heeft diezelfde gewichtsbesparing een significantere invloed op de totale payload: 210 g + 20 g = 230 g (in plaats van 320 g; dus bijna 30 procent totale reductie). Een payload die 30 procent lager ligt, kan wel degelijk een invloed hebben op nauwkeurigheid en snelheid.  

Besluit 

Het is nuttig om engineering-tijd te investeren in een lichtgewichtversie van een robotgrijper voor robotcellen die lichte lasten verplaatsen en snel bewegen. Typische voorbeelden zijn toepassingen in de voeding, farmaceutica, elektronica, kunststofdelen, …  

Geïnteresseerd in dit onderwerp of op zoek naar een oplossing voor uw specifieke situatie? Neem contact op met ons! Sirris beschikt over een 20-tal experts in additive manufacturing en een uitgebreid machinepark om u verder te helpen.