Wal-e-cities

De EFRO-portefeuille Wal-e-Cities betreft de ontwikkeling van intelligente steden ("Smart cities") binnen een onderling verbonden Waals Gewest. Het hoofddoel bestaat erin apparaten en software te ontwikkelen die het mogelijk maken diensten te leveren en tegemoet te komen aan de behoeften binnen de thema’s mobiliteit, energie en milieu, transparante markt voor gegevensuitwisseling en levensomkadering en welzijn van de burger.

Looptijd: januari 2017 - december 2021

 

 

Context

Sirris neemt samen met andere onderzoekscentra en universiteiten deel aan het project Wal-e-Cities in het kader van de 2de oproep van de Europese Structuurfondsen voor de programmaperiode 2014-2020. Hun doel is het ontwikkelen van apparaten en diensten gerelateerd aan het concept van de intelligente stad of Smart Cities.

In deze context neemt Sirris deel binnen 3 thema’s:

  • mobiliteit
  • energie-efficiëntie
  • smart living

Doelstellingen

Voor elk van deze thema’s zorgt de gezamenlijke aanpak van de projecten voor de ontwikkeling van functionele demonstratoren betreffende de integratie van verschillende sensoren en het design van intelligent stadsmeubilair of van geoptimaliseerde energiebeheersystemen in het bijzonder.

Een van de meest recente onder deze vele demonstratoren is een intelligente draadloze camera die werkt op zonne-energie.

Aanpak

Op basis van deze demonstratoren zullen alle Waalse steden kunnen beslissen welke thema’s op hun niveau het belangrijkst zijn en zo de systemen en diensten kiezen die het best daaraan kunnen beantwoorden. Zoals een burgemeester tijdens een vergadering zei, levert dit door het Waalse Gewest en Digital Wallonia gefinancierde project een concrete bijdrage om van Wallonië een Smart Gewest in de zuiverste betekenis van het woord te maken.

Publicaties

https://sirris.be/nl/blog/slimme-glascontainers

Referentie

3131

PartnersInstitutionele partners

Duur

Start : 01/01/2017
Duur : 60 mois

Externe link

https://www.walecities.eu

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming ?

Contacteer ons !

denis.vandormael@sirris.be
+32 498 91 93 43