Vragen over intellectuele eigendom?

Waardevolle antwoorden op de belangrijke vragen over intellectuele eigendom voor de bedrijven.

In 2018 heeft Sirris een reeks korte webcasts online gezet die ze samen met experts heeft opgenomen over de belangrijke vragen omtrent intellectuele eigendom voor de bedrijven.

  • Publicatietools van het BOIP inzake uitvindingsoctrooien
  • Octrooibaarheid van software
  • Het lezen van een octrooi en in het bijzonder de conclusies ervan
  • Intellectuele eigendom op werken van studenten en stagiairs
  • Hoe een bedrijfsgeheim beschermen?

https://www.sirris.be/nl/webcasts-intellectuele-eigendom

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.