Vragen omtrent intellectuele eigendom?

Heeft u vragen over bepaalde aspecten van intellectuele eigendom, dan heeft Sirris voor u ‘to-the-point’ video’s klaar!

Sirris heeft samen met experten - advocaten, mandatarissen en anderen - meerdere video’s voor u opgenomen (momenteel 14). Deze gaan over volgende thema’s:

  • vertrouwelijkheidscontracten, i-depot, beroepsgeheimen, concurrentie
  • big data, open innovatie
  • 2D- of 3D-markeringen, databases
  • kostprijs van een octrooi, databases, een octrooi lezen
  • subsidies voor het neerleggen van octrooien

Te verwachten in de eerstvolgende weken:

  • Intellectuele eigendom van het werk van studenten en stagiairs
  • Wat te doen om beroepsgeheimen (zakelijke geheimen) te beschermen? Redelijke maatregelen

In deze video's vindt u ook ‘to-the-point’ informatie over deze kwesties. Om meer te weten hierover verwijzen wij naar onze specialisten en de Octrooicel van Sirris. 

https://www.sirris.be/nl/webcasts-intellectuele-eigendom