Voorbije en toekomstige ontwikkelingen in (offshore) windenergie - Keynote presentatie door Henrik Stiesdal

In zijn keynote presentatie tijdens het seminar 'Back to the future' op 30 juni zal de Deense uitvinder van de windturbine Henrik Stiesdal het hebben over de voorbije en toekomstige ontwikkelingen in (offshore) windenergie.

Op woensdag 30 juni vindt het seminar Back to the future plaats, in het kader van de Wind Energy technology Summit 2021. Dit seminar blikt terug op de ontwikkelingen in de onshore en offshore windenergiesector van de voorbije 20 jaar: welke lessen kunnen we uit de recente geschiedenis trekken met het oog op het New Green Deal en de ambitieuze internationale doelstellingen voor hernieuwbare energie tegen horizon 2030 en daarna?

De steile leercurve van de windturbinesector is een unicum in de geschiedenis; de successen ervan zullen door professionals uit de sector worden toegelicht. Toch is er nog werk aan de winkel om het vermogensbereik verder op te schalen, de kosten te drukken en de bedrijfszekerheid en efficiëntie van windmolenparken op te voeren. De technologie mag dan al rijp zijn, bepaalde uitdagingen blijven aanwezig (zoals stroomfluctuaties) of ontstaan bij het aanboren van nieuwe markten (zoals die van de drijvende windturbines).

We blikken dus ook vooruit naar de nabije en de verre toekomst, vooral met betrekking tot de technologische ontwikkelingen tegen horizon 2030 en 2050. Wat zullen de toekomstige ontwikkelingen en innovaties betekenen voor de waardeketen, welke nieuwe behoeften zullen ontstaan en op welke vraagstukken zullen onderzoekers zich de komende jaren moeten toeleggen? Experten, early adopters en innovatoren uit de sector, onder wie Luc Vandenbulcke (CEO van DEME), Bert Verdyck (Head of technology bij ZF Wind Power) en Henrik Stiesdal (CEO van Stiesdal A/S) zullen tijdens hun keynote presentaties hun kennis en inzichten met u delen. U steekt er beslist iets van op! 

Henrik Stiesdal, Deense uitvinder, innovator en zakenman op het vlak van energietransitie

We kunnen u met trots melden dat Henrik Stiesdal onze belangrijkste spreker en internationale gast zal zijn tijdens het ‘Back to the future’ seminar. Als een van de pioniers van de moderne windenergiesector (met zo’n 200 uitvindingen op zijn naam en ruim 1000 bekroonde patenten) is hij dé geknipte persoon met het juiste trackrecord om zijn licht te werpen op dit seminar.

Henrik bouwde zijn eerste windturbine in 1976; in 1978 ontwierp hij een commerciële turbine die door Vestas het jaar daarop in licentie werd genomen. Verder werkte hij tot in 1986 bij Vestas en ging hij in 1987 aan de slag bij Bonus Energy, later Siemens Wind Power. In 1988 werd hij tot Technical Manager benoemd en in 2000 tot Chief Technology Officer bij Siemens Wind Power. Eind 2014 zette hij een punt achter zijn carrière bij Siemens. Tijdens zijn ruim 40 jaar lange loopbaan in de windenergiesector werkte Henrik Stiesdal op alle aspecten van de windturbinetechnologie: fundamenteel onderzoek, ontwerp van turbines, productie, verkoop, projectimplementatie, service en kwaliteitsmanagement.

Enkele van zijn uitvindingen zijn het concept van geïntegreerde productie voor het windturbineblad van Siemens en de technologie voor de generator met directe aandrijving. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering van de turbine voor ’s werelds eerste offshore windmolenpark in 1991, alsook voor de allereerste drijvende offshore windturbine ter wereld in 2009.

Henrik is nog niet met pensioen, integendeel; momenteel legt hij zich toe op de ontwikkeling en de commercialisering van andere, nieuwe technologieën om de klimaatverandering tegen te gaan, via de innovatieve technologiestart-up Stiesdal A/S. Het gaat dan onder meer om technologieën voor nieuwe, geïndustrialiseerde funderingen van offshore windturbines voor drijvende windenergie, de energieopslag op middellange termijn met behulp van vulkanisch gesteente, goedkope groene waterstofproductie en koolstofnegatieve brandstoffen. De start-up kon onlangs de nodige financiële middelen bijeenkrijgen om zijn groeitraject uit te voeren, dankzij een investering van tientallen miljoenen door PensionDanmark.

TetraSpar, het prototype van de drijvende fundering (een platform met zogenaamde tetraëdische stalen buizen), dat wordt ondersteund door Shell, RWE en Tokyo Electric Power Company (TEPCO) werd onlangs uitgerust met een Siemens Gamesa turbine van 3,6 MW en zal deze zomer op zee in Noorwegen, in de MetCentre offshore testzone worden getest.

Een andere uitvinding is de ontwikkeling van het GridScale energieopslagsysteem met vulkanisch gesteente. Dit systeem voor de opslag van thermische energie maakt gebruik van steenslag om warmte op te slaan gedurende een periode die kan gaan van tien uur tot tien dagen. Daarnaast werkt Stiesdal A/S ook aan een HydroGen elektrolysevoorziening waarbij wordt gebruikgemaakt van goedkope materialen en snelle opschalingsmogelijkheden met betrekking tot de productie. Tot slot maakt de SkyClean luchtvaartbrandstof van Stiesdal gebruik van de pyrolysetechnologie om een koolstofnegatieve brandstof voor vliegtuigen te produceren.

We kijken alvast uit naar de deskundige inzichten van Henrik tijdens dit seminar en we hopen dat u deze interessante uiteenzetting samen met ons zult volgen!

Een artistieke weergave van de opslagvoorziening met vulkanisch gesteente van Stiesdal

Bronnen

(Beeld bovenaan: Het prototype van een drijvende windturbine van Stiesdal, klaar voor praktische tests in Noorwegen - Bron: KrogFoto, via LinkedIn)