VOC - zorg die geen zorg zou mogen zijn

Wat is de huidige regelgeving voor emissies? Hoe gaan we ermee om en hoe kunnen we emissies voorkomen? Vragen waarmee zowat elk bedrijf met een lakstraat of lakprocessen te maken krijgt. Op 13 september organiseren Sirris en Agoria een workshop waar antwoord wordt gegeven op deze vragen. 

Bedrijven met coating- en lakactiviteiten ondervinden toenemende druk als het gaat om de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC-emissies). Dit door de toenemende aandacht voor luchtkwaliteit, die geleid heeft tot een strengere wetgeving. Bovendien is de gezondheid en veiligheid van de medewerkers een steeds belangrijker aandachts- en werkpunt. Niet onbelangrijk hierbij is dat een aangename werkomgeving helpt om geschikt personeel te vinden en te houden.  

Alle problemen in één klap oplossen is natuurlijk onmogelijk. De verbreding van de kennis over beschikbare alternatieve technologieën, werkmethoden en praktische tips kunnen wel snel tot grote vooruitgang leiden.  

Antwoorden op uw praktische vragen 

Daarom komen Sirris en Agoria u tegemoet met een workshop die u in deze materie een eind op weg kan helpen. In een eerste deel hebben we het over de relevante regelgeving. In het tweede deel overlopen we technieken en technologieën om VOC’s te vermijden of te elimineren in de productiefase. Ook hoe correct omgaan met de niet-vermijdbare VOC’s komt aan bod. 

Daarnaast zullen verschillende bedrijven aan bod komen met hun getuigenis. Welke inspanningen worden er gedaan vanuit de auto-industrie? Welke ontwikkelingen zijn er en komen er aan vanuit de coatingproducenten? Hoe gaan de leveranciers van de apparatuur om met dit thema? Door uit te gaan van praktijkvoorbeelden leert u van andere bedrijven en kunnen we waar noodzakelijk in de afsluitende interactieve sessie de resterende vragen opnemen.  

U krijgt dus niet alleen de mogelijkheid om vragen te stellen, maar ook om uw acties en oplossingen naar voren te brengen of inbreng van anderen te vragen. Na het event is er nog gelegenheid tot netwerking. 

Heeft u binnen uw bedrijf coating- of lakactiviteiten? Dan is deze workshop wellicht interessant voor u! Meer info vindt u in onze agenda

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.