Vinger aan de pols van waterstofproductie via offshore windenergie

Tijdens het seminarie 'Emerging Offshore Technologies: Production of green electrons & molecules at sea', dat plaatsvindt op 8, 15 en 24 juni, zoomen we in op de technologische en markttrends in de productie van groene waterstof door middel van offshore windenergie: welke nieuwe innovaties zijn in ontwikkeling? Wat zijn de bevindingen en resultaten van de eerste test- en demoprojecten? Welke kansen zijn er voor bedrijven in de nieuwe waardeketens die ontstaan? Welke projecten staan nog in de steigers en welke technologische uitdagingen dient de industrie nog aan te pakken ter succes van deze evolutie? U komt het hier te weten!

Onder impuls van de Europese Green Deal staan er tal van initiatieven en projecten in de steigers, waarbij windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie gebruikt zullen worden om op grote schaal groene moleculen te produceren. Deze groene moleculen kunnen onder de vorm van waterstof of andere e-fuels (zoals methanol en ammoniak) voorzien worden.

Tijdens dit seminarie geven verschillende industriële sprekers en ook enkele kenniscentra hun visie en inzichten over de lopende ontwikkelingen in deze thematiek. We voorzien enkele (internationale) topsprekers van gerenommeerde organisaties om u wegwijs te maken in de uitdagingen en de kansen die ontstaan uit het huwelijk tussen de offshore windsector en de waterstofindustrie. We benaderen dit vanuit een productiestandpunt, maar bekijken ook hoe waterstof in de toekomst gebruikt zal worden voor bijvoorbeeld de schepen die installatie en onderhoudswerken uitvoeren.


Overzicht van enkele bevestigde expertpresentaties

Naast de expertpresentaties voorzien we op de eerste dag van dit thematische seminarie een livestream met panelsessie. Eveneens voorzien we op de laatste dag een online B2B-sessie. Later dit jaar volgt nog een bedrijfsbezoek bij Cummins-Hydrogenics, zodat uw onderneming een 'fast deep-dive' krijgt in deze opkomende technologieën.

Interesse? Schrijf u in voor dit seminarie!