Verwering of recyclage van kunststoffen

Het verminderen van de almaar groter wordende kunststofafvalberg op de vuilnisbelt of in de oceanen is een prioriteit. Onderzoekers ontwikkelen een plastic dat verweert onder invloed van uv-licht ter vervanging van PA, anderen een bacteriologisch proces om PET af te breken, nog anderen een recycletechniek voor vernet PU.

Plastic dat snel verweert onder invloed van uv-stralen

Onderzoekers van de Cornell universiteit ontwikkelen plastic dat snel verweert onder invloed van uv. Gebaseerd op isotactisch polypropyleenoxide (iPPO) is dit bekend als een bestendig polymeer maar met een hoge gevoeligheid voor verwering te wijten aan omgevingsomstandigheden.

De wetenschappers hebben verschillende stereoregelmatige vormen bestudeerd van iPPO dat synthetisch geproduceerd is met een bijzondere katalysatorstructuur. Deze materialen bleken een goede breekweerstand te bezitten (75 MPa) en tegelijk ook goede hardingseigenschappen die zorgen voor een weerstand aanleunend bij PA 6,6.

Lees meer op Techniline.

Tags: