Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

Door middel van sensibiliseringsacties zullen bedrijven (125) kennismaken met de nieuwste productiemiddelen en hun potentieel binnen de verlichtingsindustrie. Kennisoverdracht via industriële studieprojecten zal bedrijven (40) op weg zetten om concrete innovaties door te voeren.

Programma

Cluster-VIS-project

Projectduur

01/05/2018 – 30/04/2020

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Doelgroep

Het project richt zich in eerste instantie tot de verlichtingssector en meer bepaald tot de bedrijven in deze sector die verlichtingssystemen voor publieke en private infrastructuur (kantoorgebouwen, woningen, straten, pleinen, stadia, ...) produceren. Deze doelgroep bevat een 550-tal bedrijven waarvan de top 40 een totaalomzet van 600 M€ en meer dan 1800 werknemers heeft. Daarnaast wordt éénzelfde uitdaging naar digitalisering van de productie en inzetten van state-of-the-art productiemiddelen om te evolueren naar Industrie 4.0 waargenomen door de maakindustrie en hun technologieleveranciers (1000-tal bedrijven waarvan 70% in Vlaanderen).

Samenvatting

Het project wordt afgesloten op 23/09/2020 met een demonstratie van de pilootlijn. Ondertussen zijn er samen met de KU Leuven en de gebruikersgroep stappen gezet omtrent:

  • Het ontwerp en productie van thermische elementen die de zowel esthetisch aantrekkelijk zijn alsmede een sterk verbeterde functionaliteit hebben dankzij de mogelijkheden van Additive Manufacturing. Dit uit zich in een lagere massa en volume van het thermisch element met een verbeterde warmteafvoer, wat een langere levensduur van de lamp in een kleiner design enveloppe mogelijk maakt. 

verlichtingsindustrie

 

  • Het ontwerp en productie van innovatieve lenzen die een maximale materiaalbesparing combineren met een innovatieve microtextuur die de golflengte afhankelijk brekingsindex compenseren voor een egaal lichtbeeld. De microtextuur is aangebracht via een matrijs waarin het negatief van de textuur aanwezig was na een operatie met een ultrakort gepulste laser. Ook is er via het gebruik maken van freeform lenzen en additive manufacturing de mogelijkheid gecreëerd om unieke lichtpatronen zoals onderstaand fabriekje te projecteren. 

verlicjtingsindustrie

  • Dit is gecombineerd in een demonstratielamp, waar naast deze innovatieve lenzen en thermische elementen, aandacht was voor assemblage en de-assemblage. Via digitale werkinstructies, logistieke bewegingen met een AGV en een geautomatiseerd magazijn wordt ook er voor gezorgd dat kleine series met grote variabiliteit nu ook mogelijk worden tegen concurrentiele kost.
verlichtingsindustrie

Resultaat

In het kader van dit project zijn meer dan 350 bedrijven bereikt, waarvan een 18-tal directe adviezen hebben gekregen en 2 bedrijven overgegaan zijn tot individuele trajecten tot implementatie van de technologie. Door deze technologien, wat toelaat om in te spelen op de marktvraag naar kleinere series en grotere variabiliteit, wordt geschat dat de sector gemiddeld een omzetsdaling van 10% (79 M€) en verlies van 475 arbeidsplaatsen vermijdt. Wel kunnen ingaan op de marktvraag, dankzij nieuwe productiemiddelen en assemblageconcepten, zou het omgekeerde effect hebben, nl. 10% omzetsgroei en 475 bijkomende arbeidsplaatsen

Partners

KU LeuvenGroen licht Vlaanderen  IBN Digitising Manufacturing