Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

Door middel van sensibiliseringsacties zullen bedrijven (125) kennismaken met de nieuwste productiemiddelen en hun potentieel binnen de verlichtingsindustrie. Kennisoverdracht via industriële studieprojecten zal bedrijven (40) op weg zetten om concrete innovaties door te voeren.

Programma

Cluster-VIS-project

Projectduur

01/05/2018 – 30/04/2020

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Doelgroep

Het project richt zich in eerste instantie tot de verlichtingssector en meer bepaald tot de bedrijven in deze sector die verlichtingssystemen voor publieke en private infrastructuur (kantoorgebouwen, woningen, straten, pleinen, stadia, ...) produceren. Deze doelgroep bevat een 550-tal bedrijven waarvan de top 40 een totaalomzet van 600 M€ en meer dan 1800 werknemers heeft. Daarnaast wordt éénzelfde uitdaging naar digitalisering van de productie en inzetten van state-of-the-art productiemiddelen om te evolueren naar Industrie 4.0 waargenomen door de maakindustrie en hun technologieleveranciers (1000-tal bedrijven waarvan 70% in Vlaanderen).

Samenvatting

Een thermische component zal, in een reeks van honderd stuks, binnen een demonstrator vervaardigd worden met behulp van 3D metaalprinten. Bovendien wordt de component voorzien van een geïntegreerde sensor aangebracht via coating en laserablatie. Een 3D geprinte vormmatrijs zal toelaten om binnen een doorlooptijd van tien dagen een reeks van honderd op maat gemaakte optische componenten te vervaardigen. Bovendien worden de componenten voorzien van een specifiek stralingspatroon dankzij een getextureerd matrijsoppervlak. Een bestaande behuizing wordt (her)ontworpen om de-assemblage en recyclage toe te laten waarna assemblage en de-assemblage van een ‘high mix- low volume’ situatie gedemonstreerd wordt. Finaal worden de verschillende componenten en productieaspecten geïntegreerd in één generieke pilootlijn als voorbeeld van productie en digitalisering binnen de ‘Verlichtingsindustrie 4.0’.

Resultaat

Indien men niet kan inspelen op de groeiende marktvraag naar kleine(re), op maat gemaakte reeksen verlichtingssystemen verwacht de sector gemiddeld een omzetsdaling van 10% (79 M€) en verlies van 475 arbeidsplaatsen. Wel kunnen ingaan op de marktvraag, dankzij nieuwe productiemiddelen en assemblageconcepten, zou het omgekeerde effect hebben, nl. 10% omzetsgroei en 475 bijkomende arbeidsplaatsen.

Partners

KU LeuvenGroen licht Vlaanderen  IBN Digitising Manufacturing