Van octrooi naar product: innovatie en groei van ondernemingen

Wat is de link tussen octrooien en productinnovatie? Een studie van enkele Amerikaanse economisten.

Onderzoekers van enkele Amerikaanse universiteiten hebben octrooigegevens van het USPTO gecombineerd met gedetailleerde gegevens over producten en bedrijven uit de sector van de verbruiksgoederen (gegevens van Nielsen - RMS Retail Measurement Services). Door de teksten van de documenten te analyseren hebben ze specifieke octrooien binnen bedrijven voor welbepaalde tijdsperiodes in verband gebracht met nauwkeurig bepaalde productcategorieën. Ze hebben empirische modellen gebouwd en daarna een theoretisch kader opgesteld om te achterhalen welk verband er bestaat tussen octrooien en productinnovatie.

Enkele belangrijke conclusies:

  • Een groot deel van de productinnovatie komt van bedrijven die nooit octrooien hebben aangevraagd.
  • Bij bedrijven die wel octrooien aanvragen, bestaat er een correlatie tussen de octrooien en innovatie op het vlak van hoeveelheid en kwaliteit van de nieuwe producten.
  • Er bestaat een verband tussen octrooien en producten met een sterk verkooppotentieel.
  • Marktleiders gebruiken octrooien op een andere manier dan volgers. Zo hebben de grootste bedrijven een lagere innovatiegraad maar dienen ze per innovatie meer octrooien in.
  • Grote bedrijven gebruiken octrooien om de concurrentie af te blokken en de waarde van deze octrooien neemt toe naarmate ze zich aan de markt kunnen opdringen.
  • Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een hogere waarde doordat ze octrooien aanvragen om zich in te dekken en niet noodzakelijk om te produceren.

Bron

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.