Uw transformatie naar Industrie 4.0 start vandaag!

Interreg Factory 4.0Bent u als bedrijf uit de grensregio met Frankrijk klaar voor uw transformatie naar Industrie 4.0, maar u weet niet waar beginnen? Het project Factory 4.0 binnen het Europese Interreg-programma komt u tegemoet. Als een van de projectpartners voorziet Sirris hiervoor de nodige begeleiding en infrastructuur.

Het Interreg-project Factory 4.0 wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied met Frankrijk door het versnellen van de transformatie van bedrijven naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Daarom begeleiden de partners uit Noord-Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen bedrijven bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst. Alle kmo's uit de projectregio met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep.

Binnen het project, dat nog loopt tot september 2020, worden de bedrijven via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie. Ze kunnen hierbij zelf bepalen welke stappen ze willen doorlopen in functie van hun eigen concrete noden en uitdagingen. Mogelijke actieplannen kunnen zich richten op nieuwe technologieën ten dienste van uw productiviteit, de aanpassing van uw proces aan veranderingen in uw activiteit of afzetmarkt, de verbetering van uw energie- en milieu-efficiëntie of de ontwikkeling van vaardigheden en het potentieel van uw werknemers. Bovendien krijgt u via het project toegang tot een interregionaal netwerk van bedrijven en organisaties.

Overweegt uw bedrijf transformaties in de richting van Industrie 4.0? Dan kunt u bij Sirris terecht voor de nodige begeleiding binnen het kader van het Interreg-project Factory 4.0! Onze pilootlijn in onze site in Kortrijk staat eveneens nog altijd tot uw beschikking.